Sök efter namn

Sök efter namn

Kategori

Kategori

Typ

Typ

Stad

Stad
Anna Söderström
Samtalsterapi
Relationsprobelmatik
Beroendeproblematik

I mötet med dig så är det viktigt att vi bygger en relation av tillit och trygghet. Tillsammans utforskar vi nyfiket det som är "invecklat" som behöver "utvecklas" utan värderingar, bedömningar och prestation.

Det kan röra sig om att du upplever att du är på en plats i livet som inte gynnar dig, eller din familj inte får ihop livspusslet, eller du mår inte bra?
Din partner och du kanske har krockat i kommunikationen?
Du har haft det tufft en längre tid och känner att din energi är slut, du upplever dig deprimerad?
Ångest och oro har tagit greppet om dig?
Även innestittarproblematik skärmmissbruk och annan beroendeproblematik.

Jag arbetar med integrativ metod och interpersonell neurobiologi vilket innebär att jag har ett helhetstänk att känsla, tanke, kropp och knopp hänger i hop och formar ett samspel som gör oss till de individer vi är. Att lyfta fram det som bekymrar, lossa blockeringar för att plocka upp det som är vårt "guld"och förvalta det framåt. Att bli mer av den man redan är.

På ett varsamt avdramtiserat och tryggt sätt vandrar vi tillsammans på denna upptäcktsresa, en investering i dig, för dig.

Andra metoder jag använder är ACT och MI- har även en spetskompetens inom svårare ångestproblematik och beroendeproblematik. Har även lång erfarenhet av diagnoser och självbild/ångestproblematik.

Allt anpassas efter personen jag möter beroende på problemställning behov och önskemål.

Krister Svensson
coaching
medberoende
samtalsterapi

ICC Coaching baseras på en integrerad metod som kombinerar olika coachingtekniker och filosofier för att skapa en holistisk och effektiv tillvägagångssätt. Metodik innefattar vanligtvis element från kognitiv beteendeterapi (KBT), positiv psykologi, NLP (Neuro-linguistic programming) och andra beprövade metoder inom personlig och professionell utveckling. Genom att kombinera olika verktyg och strategier kan ICC Coaching skräddarsy coachningen för att passa individens behov och mål på ett optimalt sätt.

Jag arbetar även med Kognitiv beteendeterapi (KBT) och kognitiv psykoterapi (KPT) och min specialkompetens är medberoende.

Sammanfattningsvis är KBT en specifik form av kognitiv psykoterapi som är mer strukturerad och fokuserad på att förändra beteenden, medan KPT kan omfatta en bredare uppsättning terapeutiska tillvägagångssätt som delar fokus på att förändra negativa tankemönster.

Jag arbetar mycket med att tillsammans med klienten förstå beteende mönster för att sedan hitta sätt att förändra beteende.

När det gäller medberoende och stress bottnar mycket i anknytningsmönster, och jag arbetar med klienter för att kartlägga det som har varit för att förändra framtiden.

Mina metoder anpassas helt efter klienten och de utmaningar som klienten har.

Jag arbetar oockså mycket med MI i mitt sätt att förhålla mig och samtala med klienten.

Motiverande samtal (MI) är en klientcentrerad terapimetod som syftar till att utforska och stärka en persons motivation för förändring genom att lyssna, reflektera och vägleda utan att påtvinga råd eller lösningar.

Luis Guillermo Muñoz Orts (LGMO Coaching)
Livscoach
Business coach
Samtalscoach

Min coachningsfilosofi är djupt rotad i en blandning av transformerande och dynamiska metoder, och bygger på rika lärdomar från inflytelserika tänkare samt ett spektrum av beprövade strategier. Denna ansats säkerställer en omfattande och personlig coachningsupplevelse, anpassad för att låsa upp din fulla potential. Här är en inblick i grunden för min metodik:

• Integration av Olika Filosofier: Från det medvetna självgranskande som inspirerats av Buddha till det strategiska målsättande som förespråkas av Tony Robbins, är min metod en unik sammanslagning av visdom från globala tankeledare.
• Helhetsmässig Utveckling: Vare sig det gäller att främja ledarskapsfärdigheter eller att nära personlig tillväxt, omfattar mina metoder en 360-graders syn på utveckling, vilket berör mentala, känslomässiga och professionella sfärer.
• Anpassad Coachningsresa: Varje individs väg är unik. Därför är min coachning högst skräddarsydd, i resonans med din personliga resa, utmaningar och strävanden.
• Stärkande Verktyg och Tekniker: Genom att använda en rad verktyg från reflekterande övningar till handlingsorienterad planering, ser jag till att varje session inte bara är insiktsfull utan också transformerande.
Denna metodik handlar inte bara om att uppnå mål; det är en resa mot självupptäckt, att låsa upp din potential och göra meningsfulla framsteg mot ett uppfyllande liv och karriär.

RABATTER & ERBJUDANDEN
PÅ ALLA SESSIONER

Prova Premium!

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.