Judith Korsgren

Life Coach | Kurator

"Just take this step, the horizon will take care of itself." Charlie Mackesy "But we are strong, each in our own purpose and we are all more strong together." Bram Stoker

Metoder

Jag kombinerar strukturerade coach samtal med interkulturell kompetens.

I början av samtalet kommer vi överens om vad som är fokus och önskat utgång och undersöker även det du behöver från mig som coach som du inte kommer att göra själv. I samtalet användas bland annat; öppna frågor, metaforer, reflektioner, pauser och närvaro, för att öka självkännedom, vidga perspektiv, hjälpa dig ser eventuella samband och upptäcka dina värderingar. Varje samtal avslutas med att sammanfatta tillsammans det som varit viktigast och att hitta något litet praktiskt, konkret steg eller applikation som leder dig framåt och hjälpa dig integrera det du lärt dig.

Att uppfatta din "varför" och dina värderingar leder oftast till ökad motivation och förvandling inifrån och ut.

Coaching skapa en trygg plats där du kan bearbeta dina egna tankar och känslor och arbeta dig framåt. Det är en kreativ process som stimulera tankegånger och styra mot nya perspektiv. Det är även en lekfull plats. Den ger dig verktyg så att du ska kunna vädrar livets olika årstider med mål och mening och med dit välmående i behåll.

Andra säger: coaching är ett kraftfullt verktyg som leda till visdom och insikter om sambanden i våra liv. Det skapa en plats för förtroende där man kan uppnå de små handlingsstegen som ger styrka till att fortsätta ta fler små steg som leda mot stora förändringar.

Om Judith Korsgren

Mitt namn är Judith, jag är certifierad professionell coach och kurator.

Jag flyttade från England Sverige 1991, från Sverige till Paraguay, Syd America, 2010 och tillbaks till Sverige igen 2020. Jag är särsklit präglat av alla dessa övergånger med allt vad det innebär av kulturkrock, utanförskap, tillhörighet, förlust, människor, mångfald och glädje. De har också gett mig en övertygelse om att man kan, inte bara överleva utan verkligen leva med mål och mening i allt som livet ger. Och, jag är övertygad om att allt detta görs bäst tillsammans med andra. Du behöver inte göra det ensam.

Jag har jobbat många år med socialtarbete i Sverige och Latin Amerika både förebyggande och behandlande med ungdomar, kvinnor och familjer.

Jag blev coach 2014 och upptäckte det fantastika med att andra vet bättre än jag hur deras utmaningar ska mötas och övervinnas :). Jag fascineras av människans mångfald, styrke, och bräcklighet och kreativa sätt att hantera livet.

En av mina klienter har sagt: "Med Judith hittade jag tillbaka hem. Judith håller den rätta balansen mellan kärlek och mästerskap med hjälp av frågor och vägledning för att leda mig mot det jag verkligen letade efter, ett större syfte i mitt liv och arbete."

Jag arbetar också med att främja kulturell intelligens, en nyckelfärdighet för att hantera och anpassa sig till vår globala värld och skapa mer plats för mångfalden. Det är inte alltid lätt med definitivt bättre när vi alla lever i våra unika mål och mening och så väldigt mycket bättre när vi gör detta tillsammans.Kontakt

Life Coaching: Mål och mening

Vägskäl/Transitions

Närvaro

Samtalsstöd

Kulturell Kompetens

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration