Swapna Vithalkar

Mental Health Coach

"Att hjälpa människor att hantera olika svåra situationer i livet och uppnå känslomässig stabilitet."

Metoder

Jag använder KBT, REBT techniker och life coaching techniker att uppnå målet. Kognitiv beteende terapi inkluderar många techniker bland annat sokratis frågor, kognitiva snedvridningar, etc.

Jag strävar efter att hjälpa klienter att göra självanalyser konstruktivt och få insikt i olika problem. Tillsammans med klienten hittar vi lösningar på personliga och professionella frågor. Jag hjälper mina klienter att hantera stress, ångest, minska konflikter i relationer, förbättra rationellt tänkande, depression, negativt tänkande och har arbetat med alla åldersgrupper. Tillsammans analyserar vi situationer, människor och uppgifter som är aktuella för att uppnå positiva resultat. Jag har framgångsrikt hanterat fall av tentamensångest, patologiskt jobbbyte, patologisk lögnare, föräldraskap av tonåringar, rådgivning inför äktenskapet, parterapi, inlärningssvårigheter, låga akademiska prestationer, äktenskapsfrågor, etc.

Om Swapna Vithalkar

Mitt namn är Swapna och min verksamhet heter " Tosha Life Coach". Sanskrit ord "tosha" betyder total acceptans med glädje. Det är ett stort mål av min arbetet att hjälpa människor att acceptera och hitta lösningar till svåra situationer, fatta svåra beslut, hantera svåra relationer, logiskt tänka på sina karriärval, etc.

Jag är klart med doktorsexamen i psykologi. Min Ph. D. avhandlingen handlar om effekten av familjestruktur på ungdomars personlighetsegenskaper.

Mina klienter blir själv ständiga att hantera olika situationer och uppnå Tosha (total acceptans) i livet.Kontakt

Relationship coaching

Stress och ångest

Föräldrar coaching

Känslomässig stabilitet

Kärriar coaching

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration