Ulrica Krook

Neuropsykiatrisk Coach, ACT och KBT Coach

"Det finns alltid ett sätt."

Metoder

Jag jobbar utgående från ett lösningsfokuserat förhållningssätt och använder mig av lösningsfokuserade metoder som ger deltagaren konkreta praktiska redskap att kommunicera på ett uppskattande och uppmuntrande sätt samt ett gediget dialogkunnande för att bl.a. öva in nya färdigheter och motiveras att upprätthålla de nya färdigheterna som har tillämpats under coaching. Jag har ett holistiskt förhållningssätt och utgår alltid från kundens resurser och individuella behov.
Jag använder mig av KBT och ACT metoderna samt motiverande samtal och dialog. Jag använder mig även av olika kognitiva och visuella hjälpmedel för att strukturera upp och tydliggöra coachning.

Om Ulrica Krook

Mitt namn är Ulrica och mitt företag heter LUX consulting. Jag är finlandssvensk och har svenska som modersmål. Jag har 23 års erfarenhet inom social-och hälsovården och har många utbildningar i bagaget bl.a. undersköterska med inriktning rehabilitering, socionom, certifierad KBT och ACT coach, certifierad neuropsykiatrisk coach, magister i socialpolitik, magister i vuxenpedagogik, yrkeslärare. Jag tog steget ut 2023 och startade eget företag inom coachning efter att ha varit anställd i 23 år eftersom jag har ett genuint intresse av att stödja och coacha människor i olika situationer i livet. Jag erbjuder även samtalsstöd för personer som är i behov av att prata med någon utomstående. Det kan handla om olika kriser, utmattning, relationsproblem och precis allt som hör livet till. Är man i behov av förändring i sitt liv så erbjuder jag motiverande samtal enligt MI-metoden. Ingen utmaning är för stor eller för liten för att diskutera med mig. Ibland kan det vara bra att få prata av sig med någon som lyssnar in utan att döma.Kontakt

info@luxconsulting.fi

Samtalsstöd/Kurator

KBT och ACT coaching

Jobb och Karriär coaching

Neuropsykiatrisk coaching

Motiverande samtal enligt MI-metoden

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration