Jacqueline Rulander

Mental Coach

"Significant, Healthy, Growth"

Metoder

I 1-on-1 coaching jag brukar använda GROW metoden efter kundens mål.
Jag också använder en personligutvecklingsplan (eller delar av en) ofta med folk som är osäker om deras mål eller har många saker som de vill utvecklas i.
När det gäller kulturella frågor brukar arbete vid klientens frågor/behöv och vi pratar genom kulturell intelligens kompetenser.

Om Jacqueline Rulander

Jag heter Jacqueline men kallas för Jackie. Företaget heter Vetcraft Creative Studios, en kreativ produktions företag med människor utveckling som sitt syfte. Vi har ett program Activate the Potential som kan kombinerar en personligutvecklings plan med coaching.
Jag är född och uppvuxen i Västindien och har bott i Sverige sen 2011.
Jag har jobbat med HR-frågor, inklusiva personligutveckling & coaching med en ideél organisation i mer än 10 år.
I 2021 insåg jag att jag hade blivit utbränd och beslutade att ta en paus in 2022 från arbete, för att tänka på framtiden, och ge utrymma till helande.
Under 2023 har jag utbildat mig till kreativproducent genom Valla Folkhögskola och gick en längre coach utbildning så att jag kan fokusera mer på coaching/training mer än de andra administrativa delar av HR.
Ett stort intresse i den kreativa har lett till att mitt företag blandar kreativa medel med personligutveckling.Kontakt

Coachning

Personlig Utveckling

Effektiva samtal (GROW-metoden)

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration