Philip Almén Papastavrou

Psykoterapeut

"KBT med ett holistiskt synsätt."

Metoder

KBT

ACT

MI

Om Philip Almén Papastavrou

Som terapeut pratar jag om livets föränderligheter och understryker vikten av att tillgodose grundläggande behov ur ett holistiskt perspektiv. Vi lever i en samtid som ger upphov till olika typer av dåligt mående och utmaningar - Men är det psykisk ohälsa eller livet? Hur vet man vad som är vad? Genom att tackla frågeställningar som VARFÖR mår vi dåligt, dra paralleller till "Tredje vågens KBT" med influenser från bland annat buddism och mindfulness, utmanar jag mina patienter i att tänka hur mående samspelar med identitet och stigma/självstigma.

Vi arbetar så strukturerat eller spontant som du vill. Båda förhållningssätten kan rymmas inom samma session, men de flesta patienter har oftast en tydlig preferens kring att vara strukturerad eller spontan. Många vill bli mötta här och nu utifrån sin dagsform och ser det hjälpsamt att ha ett stödjande samtal där du som patient får lätta på hjärtat. Andra vill ha tydlig metodik och mer "hands on" för att tackla sitt mående. För den som gillar struktur finns så kallat psykoedukation att tillgå av mig, där du som patient får tips och tricks kring allt från hanteringsstrategier att tackla dina problem med, till forskningsbaserad info om just din problematik. Hemuppgifter, för du som är öppen för det, fungerar som en förlängning av terapisessionerna och gör att varje session är förankrad i ett planerat ämne. Genom hemuppgifter får du som patient tydlig sätta terapisessionernas "teori" och använda det i "praktiken" i ditt liv. Detta ger oftast en tydlig indikation på vilka utmaningar du står inför i din terapeutiska resa. För den som aldrig gått i terapi förut är det extra viktigt att vi låter processen förutsättningslöst forma metoden. Du som patient uppmuntras till nyfikenhet och till att testa vilken approach som känns rätt för just dig. Här finns det inga rätt eller fel, bara vad du vill. Tillsammans jobbar vi med dig - för dig.Kontakt

philip.almen.pa@gmail.com

ACT

MI

Mindfulness

Breathwork

Neurodivergens

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration