Anna Werme

Relatefulness- & Circlingfacilitator | Livscoach | Massör

"Skapa mer meningsfulla och närande relationer, till både dig själv och andra."

Metoder

Jag håller workshops och kurser i Relatefulness, en samling av olika praktiker där vi övar på att integrera medveten närvaro i våra relationer och interaktioner med andra. Circling, Authentic Relating, Non-Violent Communication är några av de olika praktikerna jag väver samman i en workshop/kurs för en gemensam gruppupplevelse. Övningarna är relationsskapande och bidrar till att skapa en känsla av mening och sammanhang som också är menade att ta med dig som verktyg till dina relationer utanför workshopen/kursen. Jag är också utbildad livscoach och kan ta enskilda samtal med fokus på hälsa, stresshantering, relationer, livsstil etc. Jag är diplomerad friskvårdsmassör och kan ge dig en massage i närvaro för djup avslappning och återhämtning.

Om Anna Werme

Relationer har alltid varit viktiga för mig, men länge hade jag väldigt svårt för att vara i nära relation med någon, jag hade lärt mig vara "duktig flicka", att vara till lags, inte känna mina egna behov, gränser eller känslor. Genom att jag nu praktiserat Circling och Authentic Relating i flera år har mycket förändrats och jag upplever att jag lever ett väldigt rikt liv och har många fina, nära relationer jag känner stor tacksamhet för. Utöver relationer har jag också ett stort intresse för naturen, djur, musik, intuitiv/fri dans, vegansk matlagning, kreativt skapande och mycket annat. Jag drömmer om att leva i mer naturliga sammanhang sammanhang i naturen där vi lär oss leva mer i samklang med vår egen kropp, naturen och varandra. Jag läser just nu en kurs som heter Naturliv och har flyttat in i ett kollektiv med fokus på permakultur och hur vi kan ta vara på allt det vi har omkring oss, vilket inkluderar både relationer, natur, mat och annat.Kontakt

Relatefulness

Livscoaching

Återhämtning

Medveten närvaro

Workshops

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration