Rickard Gegö

Coaching

"Framtiden är relationer."

Metoder

Coaching inom ramen för relationsbaserat ledarskap är en personligt anpassad och stödjande process som fokuserar på att utveckla individuella färdigheter, främja självinsikt och främja professionell tillväxt.

Det handlar om att skapa en trygg och förtroendefull relation mellan coach och deltagare för att utforska och övervinna utmaningar samt maximera individens potential.

Om Rickard Gegö

Rickard Gegö är en sann humanist med ett grundmurat intresse för relationer och att hjälpa människor att hantera dem i både med och motgångar.

Jag är gift och har två snart vuxna barn. Relationer och kommunikativa relationer är inte helt enkelt. Det kräver träning, självmedvetenhet och omvårdnad. Det intresserar mig mycket.

Jag har en magisterexamen inom beteendevetenskap och har i samtliga mina roller under mer än två decennier lett människor, som bland annat koncernchef och personalchef och jobbat med inom- och mellanmänskliga relationer.

Har också både genomgått och hållit i flertal utbildningar inom coaching, ledarskap, rehabilitering, psykosocial arbetsmiljö och förhandlingsteknik.Kontakt

rickard@gegorelations.se

Coaching

Människocentrerad utveckling

Feedback

Motivation

Relationsbaserat ledarskap

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration