Användarvillkor

SAKURA Tree AB

Användarvillkor

Gäller från och med 1 december 2022

Välkommen till Sakura – Sveriges första plattform för känslor, behov, relationer och andlighet!

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa användarvillkor.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Sakura och plattformen som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder Sakura!

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Plattformen
3. Registrering för användning av plattformen
4. Bokning av uppdrag
5. Betalning
6. Tillgänglighet, säkerhet och riktighet
7. Skydd för dina personuppgifter
8. Respekt för andra användares rättigheter
9. Respekt för plattformen
10. Länkar till tredje parts webbsidor
11. Ansvar & reklamation
12. Ändring av villkor
13. Avsluta konto
14. Övrigt
15. Kontakt och support

1. Inledning
1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) är i första hand tillämpliga på samtliga individer som registrerar sig på vår hemsida (i fortsättningen kallade för ”Användare”).

1.2 Hemsidan www.sakuraforum.se drivs av

Sakura Tree AB

Furugatan 1G

723 37 Västerås

E-mail: support@sakuraforum.se

1.3 För att använda plattformen måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 Genom att använda Sakura eller någon av våra andra produkter eller tjänster som är länkade till dessa villkor accepterar du Villkoren.

2. Plattformen

2.1 Sakura är i första hand en medlemsplattform. Medlemmar får här bland annat

 • Full tillgång till forumet (Skriva, Svara, Bolla & Dela)
 • Rabatter & Erbjudanden på Workshops, Event & Föreläsningar
 • Rabatter & Erbjudanden för Sessioner
 • Material & Verktyg
 • Chatt & Support

2.2 Sakura är även en marknadsplats där vi samlar evenemang, klasser och kurser (“Tjänster”) för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna tillhandahålla dessa till våra Användare. Genom plattformen kan Användare komma i kontakt med företag och privatpersoner (“Annonsörer”) som erbjuder särskilt utvalda Tjänster till plattformens Användare.

2.3 För att kunna nyttja de tjänster som erbjuds via plattformen skall både Användare och Annonsör acceptera Sakuras Villkor. Avtal om utförande av specifika Tjänster ingås därefter alltid direkt mellan Användare och Annonsör genom att parterna kommer överens om Tjänstens specifika villkor. Vid sådant avtal har respektive part en skyldighet att följa de villkor som framkommer av överenskommelsen.

2.4 Betalning för Tjänster får endast ske genom den betallösning som anvisas i plattformen.

2.5 All eventuell legitimering på vår plattform sker antingen genom inmatning av ett för varje Användares Konto unikt lösenord om ej annat skriftligen meddelats av Sakura.

2.6 Du ansvarar för att du har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som du tillhandahåller genom plattformen. Du ansvarar även för all användning av plattformen och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Sakura tar därmed inget ansvar för din användning av den information du tillhandahåller genom plattformen.

2.7 Sakura kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vår plattform. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om du som användare önskar aktivera dessa lösningar måste du i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning.

2.8 Sakura och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via plattformen genom e-post eller på annat sätt. Genom att skapa ett konto hos Sakura samtycker du till att Sakura och dess samarbetspartners får rikta erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Sakura. Mer information kring detta står att läsa i vår integritetspolicy.

2.9 Användare kan behöva godkänna villkor från tredje part för att kunna använda plattformen. Detta kan röra sig om villkor från Sakuras betalningsleverantör (samt information denne kan komma att behöva från Användaren avseende exempelvis kontouppgifter). Genom att ingå detta avtal är Användaren införstådd med att Sakura kommer att behöva dela viss information med tredje part för att exempelvis kunna hantera utbetalningar av ersättning till Användaren (för utförda Uppdrag).

2.10 Sakura ansvarar ej för de tjänster som förmedlas av tredje part på plattformen och åtar sig heller inget ansvar för förhållandet mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare. Genom att ingå detta Avtal är Användaren införstådd med att det avtalsförhållande denne ingår avseende rättigheter och skyldigheter inom ramen för en tjänst, uteslutande gäller mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare.

2.11 All kommunikation som är hänförlig till bokning, betalning eller utförande av Uppdrag skall ske via plattformen. Att begära eller tillhandahålla e-postadresser, användarnamn till exempelvis Skype, WhatsApp eller Facebook Messenger, telefonnummer eller andra personliga kontaktuppgifter för att kommunicera utanför plattformen för att kringgå eller missbruka plattformen är inte tillåtet.

3. Registrering för användning av plattformen

3.1 Om du vill använda plattformen behöver du först registrera ett användarkonto (”Konto”) på vår hemsida. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information. Om du vill ha mer information kring vilka uppgifter som samlas, vänligen läs vår integritetspolicy.

3.2 När du har registrerat dig på vår plattform kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt Konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem.

3.3 Du måste vara registrerad för plattformen med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder. Anledningen till detta är för att vi ska kunna kommunicera med dig angående din användning av plattformen. Ett Konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan komma att kräva att du validerar ditt Konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

4. Bokning av sessioner och evenemang

4.1 Bokning av sessioner och evenemang görs direkt via plattformen.

4.2 Betalning erläggs av användaren i direkt anslutning till bokning. När betalning är genomförd erhåller användaren  kvittens som bekräftar bokningen samt specifikation av pris (”Bokningsbekräftelse”).

4.3 Sakuras Användare har rätt att kostnadsfritt avboka session eller evenemang upp till tjugofyra (24) timmar före dess överenskomna starttid. Om användaren avbokar session eller evenemang senare än tjugofyra (24) timmar före dess överenskomna starttid har Sakura/Annonsören rätt till fullständig ersättning för sessionen/evenemanget.

5. Betalning

5.1 Betalning för medlemskap och 1:1 sessioner hanteras via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com. Varje betalning av fullgörs genom den betalningstjänst som Stripe tillhandahåller. Vid nyttjandet av Stripes betalningstjänst tillämpas Stripes vid var tid gällande villkor.

5.2 Betalning för produkter, gruppsessioner och evenemang hanteras via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com., Paypal eller Google Pay. Varje betalning av fullgörs genom den betalningstjänst som av användaren vald betalningstjänst tillhandahåller. Vid nyttjandet av respektive betalningstjänst tillämpas respektive vid var tid gällande villkor.

5.3 Beroende på valet av betalningsmetod kan användaren komma att behöva tillhandahålla uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debetkort. Användaren bekräftar att denne är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som denne nyttjar. Användaren godkänner att Sakura debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i samband med medlemskap eller i övrigt i enlighet med dessa allmänna villkor som användaren har ådragit sig i samband med dennes användning av plattformen.

6. Plattformens tillgänglighet, säkerhet och riktighet

6.1 Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår hemsida och plattform tillgängliga, kan vi inte hållas ansvariga för det fall att hemsidan eller våra övriga tjänster av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. Vi kan därmed inte garantera att din tillgång till hemsidan och våra övriga tjänster kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av hemsida eller vårt tjänsteutbud i övrigt som kan påverka deras tillgänglighet och funktionalitet

6.2 Tillgång till plattformen och våra tjänster kan när som helst stängas av för dig personligen likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av vårt tjänsteutbud används, utan att behöva meddela dig i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

7. Skydd för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Du kan få veta mer om hur vi hanterar din information när du använder plattformen och vårt tjänsteutbud genom att läsa vår integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant eftersom du, genom att använda plattformen, godkänner att Sakura kan samla in, använda och dela din information i enlighet med nämnda villkor.

8. Respekt för andra användares rättigheter

Eftersom trygghet är ett av våra ledord vill vi också att alla våra användare ska känna sig trygga när de använder vår plattform. Därför får du inte använda plattformen eller vårt övriga tjänsteutbud på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

9. Respekt för plattformen
Eftersom vi gör vårt yttersta för att respektera dig och alla andra användare av vår plattform och vårt tjänsteutbud så skulle vi vara tacksamma om du också respekterar Sakuras rättigheter. Genom att acceptera Villkoren garanterar du därmed att du inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i vår plattform eller vårt tjänsteutbud i övrigt.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av plattformen eller innehållet i vårt tjänsteutbud utöver vad som anges i Villkoren.
 • använda plattformen, några verktyg som tillhandahålls av vårt tjänsteutbud eller något innehåll i vårt tjänsteutbud i övrigt för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från Sakura saknas.
 • kontakta annan Användare i syfte att tillhandahålla eller boka sessioner/evenemang utanför plattformen.

10. Länkar till tredje parts webbsidor
Vi tar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi eller våra Annonsörer länkar till, antingen på vår hemsida eller via tjänsteutbud i övrigt. För mer information om hur dessa hemsidor hanterar din användning och dina personuppgifter så rekommenderar vi att ni noggrant läser igenom deras egna användarvillkor och integritetspolicy.

11. Ansvar & reklamation

11.1 Sakura har rätt att när som helst stänga av en Användare och avsluta dennes konto om Användaren bryter mot Villkoren eller annars använder vårt tjänsteutbud på ett sätt som kan orsaka Sakura eller tredje part skada.

11.2 Sakura har för avsikt att all information i vårt tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Sakura kan dock inte garantera tillgängligheten till vårt tjänsteutbud eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i plattformen eller vårt tjänsteutbud i övrigt. Sakura kan inte ställas till svars för om plattformen eller vårt tjänsteutbud ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

11.3 Sakura ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av plattformen eller vårt tjänsteutbud eller tjänster du väljer att köpa från Annonsören på plattformen, via fristående tredje part eller Sakuras samarbetspartners. Sakura ska ej heller hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • skador, kostnader eller utgifter
 • förlust av verklig eller förväntad vinst
 • förlorade affärer
 • tidsförlust

Sakura friskriver sig därmed helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan

Uppdragsgivare och Uppdragstagare.

11.4 Vid fel eller brist som avser session eller evenemang ska användaren vända sig direkt till den Annonsör som levererat tjänsten. Sakura engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister mellan plattformens Användare men kan bistå med viss assistans, under helgfria vardagar mellan kl. 08-18, via mail på: support@sakuraforum.se.

12. Ändring av villkor

Sakura har rätt att när som helst ändra i vårt tjänsteutbud, ändra villkoren eller att sluta tillhandahålla våra tjänster. Sakura skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Sakura innan de ändrade villkoren träder ikraft.

13. Avsluta konto
Du kan närsomhelst avsluta ditt Konto och din användning av vårt tjänsteutbud genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i plattformen eller genom att kontakta Sakura via vår kundservice. De personuppgifter som finns lagrade om dig kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

14. Övrigt
14.1 Sakura har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för plattformens Användare. Vidare har Sakura rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av vårt tjänsteutbud i övrigt ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

15. Kontakt och support
Du kan när som helst höra av dig till Sakura för support och övriga frågor.
Supporten nås helgfria vardagar via mail på: support@sakuraforum.se
mellan kl. 09-18.

16. Friskrivning

Sakura Tree AB frånsäger sig ansvaret för skador samt om eventuell session inte motsvarar kunden önskemål. Sakura Tree AB ska inte under några omständigheter hållas ansvariga för direkta eller tillfälliga skador, följdskador eller kostnader, inklusive skada på person eller egendom, utom på sätt där vilka ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning uttryckligen är förbjudet enligt gällande lagstiftning. Du som kund är mer än välkommen att kommunicera till SAKURA om en session och utövare inte motsvarat förväntningarna, och Sakura Tree AB vidtar de åtgärder som krävs för att skapa en så god upplevelse så möjligt för kunden.

Sakura Tree AB avser företaget som kanaliserar terapeuter genom sin plattform Sakura. Utövare avser de terapeuter som kan bokas på plattformen av kunder. 

 

SAKURA Tree AB

Användarvillkor

Gäller från och med 1 december 2022

Välkommen till Sakura – Sveriges första plattform för känslor, behov, relationer och andlighet!

Vi vill börja med att i en kort sammanfattning förklara varför vi har skapat dessa användarvillkor.

Vår målsättning är att du, efter att ha läst dessa villkor, ska känna dig säker på ditt val av Sakura och plattformen som vi levererar. Om du har några frågor eller funderingar är du givetvis varmt välkommen att höra av dig till oss. Tack för ditt förtroende och tack för att du använder Sakura!

Innehållsförteckning

1. Inledning
2. Plattformen
3. Registrering för användning av plattformen
4. Bokning av uppdrag
5. Betalning
6. Tillgänglighet, säkerhet och riktighet
7. Skydd för dina personuppgifter
8. Respekt för andra användares rättigheter
9. Respekt för plattformen
10. Länkar till tredje parts webbsidor
11. Ansvar & reklamation
12. Ändring av villkor
13. Avsluta konto
14. Övrigt
15. Kontakt och support

1. Inledning
1.1 Dessa användarvillkor (”Villkoren”) är i första hand tillämpliga på samtliga individer som registrerar sig på vår hemsida (i fortsättningen kallade för ”Användare”).

1.2 Hemsidan www.sakuraforum.se drivs av

Sakura Tree AB

Furugatan 1G

723 37 Västerås

E-mail: support@sakuraforum.se

1.3 För att använda plattformen måste du vara minst 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av Villkoren.

1.4 Genom att använda Sakura eller någon av våra andra produkter eller tjänster som är länkade till dessa villkor accepterar du Villkoren.

2. Plattformen

2.1 Sakura är i första hand en medlemsplattform. Medlemmar får här bland annat

 • Full tillgång till forumet (Skriva, Svara, Bolla & Dela)
 • Rabatter & Erbjudanden på Workshops, Event & Föreläsningar
 • Rabatter & Erbjudanden för Sessioner
 • Material & Verktyg
 • Chatt & Support

2.2 Sakura är även en marknadsplats där vi samlar evenemang, klasser och kurser (“Tjänster”) för att på ett enkelt och effektivt sätt kunna tillhandahålla dessa till våra Användare. Genom plattformen kan Användare komma i kontakt med företag och privatpersoner (“Annonsörer”) som erbjuder särskilt utvalda Tjänster till plattformens Användare.

2.3 För att kunna nyttja de tjänster som erbjuds via plattformen skall både Användare och Annonsör acceptera Sakuras Villkor. Avtal om utförande av specifika Tjänster ingås därefter alltid direkt mellan Användare och Annonsör genom att parterna kommer överens om Tjänstens specifika villkor. Vid sådant avtal har respektive part en skyldighet att följa de villkor som framkommer av överenskommelsen.

2.4 Betalning för Tjänster får endast ske genom den betallösning som anvisas i plattformen.

2.5 All eventuell legitimering på vår plattform sker antingen genom inmatning av ett för varje Användares Konto unikt lösenord om ej annat skriftligen meddelats av Sakura.

2.6 Du ansvarar för att du har rätt att använda de inloggningsuppgifter och den informationen som du tillhandahåller genom plattformen. Du ansvarar även för all användning av plattformen och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Sakura tar därmed inget ansvar för din användning av den information du tillhandahåller genom plattformen.

2.7 Sakura kan framöver komma att erbjuda nya lösningar som en del av vår plattform. Dessa lösningar kan vara förenade med särskilda villkor. Om du som användare önskar aktivera dessa lösningar måste du i förekommande fall godkänna de särskilda villkor som gäller för respektive lösning.

2.8 Sakura och dess samarbetspartners kan komma att rikta erbjudanden till användare via plattformen genom e-post eller på annat sätt. Genom att skapa ett konto hos Sakura samtycker du till att Sakura och dess samarbetspartners får rikta erbjudanden till dig. Om du inte längre önskar få riktade erbjudanden kan du skriftligen anmäla detta till Sakura. Mer information kring detta står att läsa i vår integritetspolicy.

2.9 Användare kan behöva godkänna villkor från tredje part för att kunna använda plattformen. Detta kan röra sig om villkor från Sakuras betalningsleverantör (samt information denne kan komma att behöva från Användaren avseende exempelvis kontouppgifter). Genom att ingå detta avtal är Användaren införstådd med att Sakura kommer att behöva dela viss information med tredje part för att exempelvis kunna hantera utbetalningar av ersättning till Användaren (för utförda Uppdrag).

2.10 Sakura ansvarar ej för de tjänster som förmedlas av tredje part på plattformen och åtar sig heller inget ansvar för förhållandet mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare. Genom att ingå detta Avtal är Användaren införstådd med att det avtalsförhållande denne ingår avseende rättigheter och skyldigheter inom ramen för en tjänst, uteslutande gäller mellan Uppdragsgivare och Uppdragstagare.

2.11 All kommunikation som är hänförlig till bokning, betalning eller utförande av Uppdrag skall ske via plattformen. Att begära eller tillhandahålla e-postadresser, användarnamn till exempelvis Skype, WhatsApp eller Facebook Messenger, telefonnummer eller andra personliga kontaktuppgifter för att kommunicera utanför plattformen för att kringgå eller missbruka plattformen är inte tillåtet.

3. Registrering för användning av plattformen

3.1 Om du vill använda plattformen behöver du först registrera ett användarkonto (”Konto”) på vår hemsida. För att registrera dig behöver du uppge ditt namn, din adress och e-postadress och möjligen även annan personlig information. Om du vill ha mer information kring vilka uppgifter som samlas, vänligen läs vår integritetspolicy.

3.2 När du har registrerat dig på vår plattform kommer du bli ombedd att skapa ett användarnamn och ett lösenord för ditt Konto. Du måste hålla lösenordet hemligt och omedelbart kontakta oss om lösenordet hamnar i orätta händer eller om någon utan tillåtelse använder din e-postadress eller ditt Konto eller om du känner till något annat säkerhetsproblem.

3.3 Du måste vara registrerad för plattformen med en giltig personlig e-postadress som du regelbundet använder. Anledningen till detta är för att vi ska kunna kommunicera med dig angående din användning av plattformen. Ett Konto som skapats med någon annans e-postadress eller med en temporär e-postadress kan stängas utan förvarning. Vi kan komma att kräva att du validerar ditt Konto vid registreringen om vi misstänker att du har använt en felaktig e-postadress.

4. Bokning av sessioner och evenemang

4.1 Bokning av sessioner och evenemang görs direkt via plattformen.

4.2 Betalning erläggs av användaren i direkt anslutning till bokning. När betalning är genomförd erhåller användaren  kvittens som bekräftar bokningen samt specifikation av pris (”Bokningsbekräftelse”).

4.3 Sakuras Användare har rätt att kostnadsfritt avboka session eller evenemang upp till tjugofyra (24) timmar före dess överenskomna starttid. Om användaren avbokar session eller evenemang senare än tjugofyra (24) timmar före dess överenskomna starttid har Sakura/Annonsören rätt till fullständig ersättning för sessionen/evenemanget.

5. Betalning

5.1 Betalning för medlemskap och 1:1 sessioner hanteras via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com. Varje betalning av fullgörs genom den betalningstjänst som Stripe tillhandahåller. Vid nyttjandet av Stripes betalningstjänst tillämpas Stripes vid var tid gällande villkor.

5.2 Betalning för produkter, gruppsessioner och evenemang hanteras via vår samarbetspartner Stripe Payments Europe Ltd (”Stripe”), www.stripe.com., Paypal eller Google Pay. Varje betalning av fullgörs genom den betalningstjänst som av användaren vald betalningstjänst tillhandahåller. Vid nyttjandet av respektive betalningstjänst tillämpas respektive vid var tid gällande villkor.

5.3 Beroende på valet av betalningsmetod kan användaren komma att behöva tillhandahålla uppgifter kopplade till ett giltigt kreditkort eller debetkort. Användaren bekräftar att denne är behörig att använda varje kreditkort eller debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod som denne nyttjar. Användaren godkänner att Sakura debiterar det kreditkort, debetkort eller annan överenskommen betalningsmetod de avgifter som anges i samband med medlemskap eller i övrigt i enlighet med dessa allmänna villkor som användaren har ådragit sig i samband med dennes användning av plattformen.

6. Plattformens tillgänglighet, säkerhet och riktighet

6.1 Trots att vi eftersträvar att ständigt ha vår hemsida och plattform tillgängliga, kan vi inte hållas ansvariga för det fall att hemsidan eller våra övriga tjänster av någon anledning inte skulle vara tillgängliga. Vi kan därmed inte garantera att din tillgång till hemsidan och våra övriga tjänster kommer vara oavbruten och utan fel. Dessutom kan vi då och då vara tvungna att genomföra reparationer och underhåll av hemsida eller vårt tjänsteutbud i övrigt som kan påverka deras tillgänglighet och funktionalitet

6.2 Tillgång till plattformen och våra tjänster kan när som helst stängas av för dig personligen likaså för samtliga övriga användare, tillfälligt eller permanent och utan förvarning. Vi kan också införa restriktioner för hur någon del av vårt tjänsteutbud används, utan att behöva meddela dig i förväg eller ange skäl för införandet av restriktionerna.

7. Skydd för dina personuppgifter

Din integritet är viktig för oss. Du kan få veta mer om hur vi hanterar din information när du använder plattformen och vårt tjänsteutbud genom att läsa vår integritetspolicy. Vi uppmanar dig att läsa denna policy noggrant eftersom du, genom att använda plattformen, godkänner att Sakura kan samla in, använda och dela din information i enlighet med nämnda villkor.

8. Respekt för andra användares rättigheter

Eftersom trygghet är ett av våra ledord vill vi också att alla våra användare ska känna sig trygga när de använder vår plattform. Därför får du inte använda plattformen eller vårt övriga tjänsteutbud på ett sätt som:

 • bryter eller kränker någon annans rätt till publicitet, integritet, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell rättighet.
 • är bedrägligt, kriminellt eller olagligt;
 • kan vara obscent, opassande, pornografiskt, vulgärt, kränkande, rasistiskt, sexistiskt, diskriminerande, förolämpande, nedsättande, skadligt, trakasserande, skrämmande, besvärande, elakt eller hotfullt
 • föreställer en annan person eller förvränger ett förhållande till en annan person;
 • omfattar användning, spridning eller överföring av virus eller liknande som är avsedda att skada, störa, hindra eller ta över system, data eller personliga uppgifter.

9. Respekt för plattformen
Eftersom vi gör vårt yttersta för att respektera dig och alla andra användare av vår plattform och vårt tjänsteutbud så skulle vi vara tacksamma om du också respekterar Sakuras rättigheter. Genom att acceptera Villkoren garanterar du därmed att du inte kommer att:

 • använda varumärken, logotyper, design, fotografier, instruktionsvideor eller annat material som används i vår plattform eller vårt tjänsteutbud i övrigt.
 • kopiera, arkivera, ladda ner, ladda upp, distribuera, sända, framföra, visa, göra tillgängligt eller på annat sätt använda någon del av plattformen eller innehållet i vårt tjänsteutbud utöver vad som anges i Villkoren.
 • använda plattformen, några verktyg som tillhandahålls av vårt tjänsteutbud eller något innehåll i vårt tjänsteutbud i övrigt för något kommersiellt syfte, för vilket ett skriftligt samtycke från Sakura saknas.
 • kontakta annan Användare i syfte att tillhandahålla eller boka sessioner/evenemang utanför plattformen.

10. Länkar till tredje parts webbsidor
Vi tar inget ansvar för innehållet på någon sida som vi eller våra Annonsörer länkar till, antingen på vår hemsida eller via tjänsteutbud i övrigt. För mer information om hur dessa hemsidor hanterar din användning och dina personuppgifter så rekommenderar vi att ni noggrant läser igenom deras egna användarvillkor och integritetspolicy.

11. Ansvar & reklamation

11.1 Sakura har rätt att när som helst stänga av en Användare och avsluta dennes konto om Användaren bryter mot Villkoren eller annars använder vårt tjänsteutbud på ett sätt som kan orsaka Sakura eller tredje part skada.

11.2 Sakura har för avsikt att all information i vårt tjänsteutbud ska vara korrekt och så uppdaterad som möjligt. Sakura kan dock inte garantera tillgängligheten till vårt tjänsteutbud eller tillförlitligheten eller korrektheten på informationen som finns presenterad i plattformen eller vårt tjänsteutbud i övrigt. Sakura kan inte ställas till svars för om plattformen eller vårt tjänsteutbud ligger nere eller om någon information eller funktionalitet inte fungerar som förväntat.

11.3 Sakura ska inte ha något ansvar för eventuella ekonomiska eller andra beslut du tar baserat på användning av plattformen eller vårt tjänsteutbud eller tjänster du väljer att köpa från Annonsören på plattformen, via fristående tredje part eller Sakuras samarbetspartners. Sakura ska ej heller hållas ansvariga för direkta eller indirekta förluster eller följdförluster, avseende, men inte begränsat till, bl.a.

 • skador, kostnader eller utgifter
 • förlust av verklig eller förväntad vinst
 • förlorade affärer
 • tidsförlust

Sakura friskriver sig därmed helt från ansvar vad gäller rättigheter och skyldigheter mellan

Uppdragsgivare och Uppdragstagare.

11.4 Vid fel eller brist som avser session eller evenemang ska användaren vända sig direkt till den Annonsör som levererat tjänsten. Sakura engagerar sig inte för att lösa eventuella tvister mellan plattformens Användare men kan bistå med viss assistans, under helgfria vardagar mellan kl. 08-18, via mail på: support@sakuraforum.se.

12. Ändring av villkor

Sakura har rätt att när som helst ändra i vårt tjänsteutbud, ändra villkoren eller att sluta tillhandahålla våra tjänster. Sakura skall med rimligt varsel underrätta användaren vid ändring av villkoren. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Sakura innan de ändrade villkoren träder ikraft.

13. Avsluta konto
Du kan närsomhelst avsluta ditt Konto och din användning av vårt tjänsteutbud genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i plattformen eller genom att kontakta Sakura via vår kundservice. De personuppgifter som finns lagrade om dig kommer att hanteras i enlighet med vår integritetspolicy.

14. Övrigt
14.1 Sakura har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor. Möjlighet till överlåtelse av sina rättigheter och skyldigheter medges ej för plattformens Användare. Vidare har Sakura rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter.

14.2 Tvist med anledning av Villkoren eller din användning av vårt tjänsteutbud i övrigt ska avgöras i svensk domstol och enligt svensk lag.

15. Kontakt och support
Du kan när som helst höra av dig till Sakura för support och övriga frågor.
Supporten nås helgfria vardagar via mail på: support@sakuraforum.se
mellan kl. 09-18.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration
chevron-down