Lotta Byrén

Certifierad ICT Terapeut & Medberoende till Narcissist terapeut

”Bli fri från Medberoende är det finaste du kan göra för dig själv”

Metoder

Jag arbetar främst med att läka Medberoende och använder mig av en effektiv samtalsmetod som heter Instant Change Therapy, ICT.

Medberoende kan ge sig uttryck i svag självkänsla, nedstämdhet, stress och utmattning, ångest och prestationsångest, men också trauman och ptsd m.m.

Som medberoende fastnar du lättare i relationer med människor som förminskar och lyfter dig om vartannat, vilket gör att du tappar kraften att stå kvar i dig själv.

Terapin är djupt läkande eftersom vi i första hand arbetar med klientens omedvetna strategier som format klienten till den hon/han är idag. Vi undersöker dessa strategier/inprogrammeringar, var de kommer ifrån och hur de ställer till problem för klienten idag.

Med hjälp av energimässiga verktyg, kan klienten släppa det som inte längre gangnar denne och problemen klienten upplever idag försvinner mer och mer både genom förståelse men också genom känslomässig läkning av det undermedvetna.

Om Lotta Byrén

Jag hjälper människor till egen läkning genom att öppna upp på insidan och lyssna till sin kropp, sinne och själ. Jag är en erfaren coach/terapeut som har hjälpt många människor att hitta sin inre frid och växa i sin självkännedom. Med en kombination av olika terapeutiska verktyg kan jag hjälpa dig att skräddarsy en session som passar just dig.

Jag kommer ifrån Näringslivet och har arbetat med kompetensutveckling i många år i roller som utvecklingskonsult, projektledare, utbildare och kompetenscoach.Efter 20 år bytte jag bana pga utmattning.

Sedan 2012 driver jag NaturligtVis Hälsocenter och arbetar främst med människors hälsa på insidan. Jag har många års erfarenhet av coachsamtal och yogaklasser; både öppna kurser och kontorsyoga på arbetsplatser.

ICT-terapin (Instant Change Therapy) är den metod som jag numera arbetar mest med och som ger fina resultat för människor som lider av medberoendeproblematik etc.Kontakt

lotta@naturligtvishalsocenter.se

ICT-Terapi

Terapi för ditt kärleksliv

Sittande kontorsyoga

Spirituell Yoga

Självledarskap

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration