Caroline Vass

Samtalsterapeut | KBT-Terapeut | HR

"Brygga Broar Från Varför Till Hur"

Metoder

Min coachingansats är unik och mångfacetterad, där jag kombinerar beprövade metoder med personliga insikter. Genom att använda Kognitiv Beteendeterapi (KBT), hjälper jag klienter att identifiera och omforma tankemönster som påverkar deras beteende och välbefinnande.

Samtidigt förstår jag djupt hur kulturell bakgrund, särskilt erfarenheter som andra generationens invandrare, formar våra livserfarenheter och världssyn. Denna förståelse är central i mitt arbete, eftersom den hjälper till att navigera i de unika utmaningar och perspektiv som varje individ bär med sig.

Dessutom, med min expertis inom ADHD, är jag särskilt utrustad för att erbjuda strategier och stöd anpassade till personer med neurodiversitet. Varje klient är unik, och jag strävar efter att skapa en förståelse och anpassningsbar vägledning som speglar detta.

Jag använder mig även av GROW modellen, och motiverande samtal.

Om Caroline Vass

Hej, jag heter Caroline Vass och har jobbat länge med HR och organisationspsykologi. Detta har i efterhand byggts på med coachning. Med över ett decenniums erfarenhet inom organisationspsykologi och sju år som coach, har jag fördjupad förståelse för arbetsplatsdynamik och individuell utveckling.

Min resa började med en fascination för hur organisationer fungerar och hur människor i dem interagerar. Denna passion ledde mig till en karriär inom organisationspsykologi, där jag har hjälpt företag att utveckla hälsosamma, produktiva och engagerande arbetsmiljöer. Genom min forskning och praktiska tillämpning har jag utvecklat strategier som effektivt främjar organisatorisk hälsa och anställdas välbefinnande.

De senaste sju åren har jag även ägnat mig åt coachning, där jag använder min expertis för att hjälpa individer att uppnå sina personliga och professionella mål. Min coachingstil är holistisk och individanpassad, och jag strävar efter att förstå varje klients unika situation och behov. Genom att kombinera KBT-tekniker med insikter från mina klienters kulturella och individuella bakgrunder. Detta kan inkludera aspekter som att vara andra generationens invandrare eller neurodiversitet skapar jag en miljö där varje klient kan växa och utvecklas.

Jag är stolt över att vara en katalysator för förändring och tillväxt, och jag ser fram emot att fortsätta min resa i att hjälpa andra att förverkliga sin fulla potential.Kontakt

GROW

Organisationspsykologi

Samtalsterapi

Team coaching

Motiverande samtal

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration