Lina Therén

Stresscoach | Mindfulnesscoach | Breathworkinstruktör

 

"Mer balans - Inre lugn"

Metoder

Jag är utbildad inom mindfulness och mental träning som båda är kraftfulla verktyg vid stresshantering. Mindfulness har vetenskaplig grund för att öka hälsa och välmående och är idag ett välbeprövat inslag inom hälso- och sjukvården. Mindfulnessträning gör oss mer närvarande i nuet och ger oss ett inre lugn vilket ökar vår förmåga att klara av stress. Genom den mentala träningen kan vi lära oss att ytterligare påverka vår yttre och inre stress med hjälp av tankens kraft. Coaching ger dig den personliga utveckling du behöver för att nå önskvärda mål. Vidare arbetar jag mycket med andningsövningar som Yoga Nidra och djupandning.

Om Lina Therén

Mitt namn är Lina och jag brinner för att hjälpa medmänniskor till ett bättre mående. Jag har egen erfarenhet av utmattning och vet vad ett liv i balans tillför. Jag använder mig själv av de metoder jag lär ut dagligen och vet att de verkligen fungerar.Kontakt

STRESSHANTERING

STÖDJANDE SAMTAL

MINDFULNESS

MENTAL TRÄNING

BREATHWORK

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration