Charlotte Nathansson

Mental Coach

"Jag verkligen glöder för att få vara en del av människors utveckling och är tydlig med att utvecklingen måste ha en riktning."

Metoder

Mental Träning har ett framåtriktat fokus.

Du kommer lära dig fysisk avslappning, mental avslappning och därefter målprogrammering.

Gången är denna:

- Vad vill du/behöver du förändra?
- Vad ska du då göra när du lever som du vill? (beteenden, aktiviteter)
- Vad behöver du då kunna för att göra det du vill?
- Vilka hinder ser du för att inte göra det du vill och lära dig det du behöver?
- Jag visar på de strategier och tekniker som den mentala träningen har för att komma förbi dessa hinder. Här används bland annat självhypnos och visualisering.
- När målen är satta och utvärderade startar målprogrammeringen.
- Vi utvärderar målen och måluppfyllnaden och justerar eventuellt målen om det krävs.

Om Charlotte Nathansson

Jag heter Charlotte och har många års erfarenhet av arbete inom ledarskap, pedagogik och personlig utveckling, bland annat från Försvarsmakten och inom elitidrotten.

Det har alltid funnits ett intresse för varför vi gör som vi gör och våra tankars påverkan. Jag läste beteendevetenskap och jobbade med ledande och lärande, men märkte ändå att jag inte riktigt hade redskapen för att hantera min oro för vad andra tyckte om mig. Oro för framtiden och känslor som jag inte riktigt förstod och började jag på allvar att lära mig mer om mental träning.

Jag tog en grundläggande kurs hos Lars-Erik Uneståhl och blev ganska snabbt mentalt starkare. Det funkade! Så om jag kan då kan alla! Detta gjorde att jag ville jag utbilda mig vidare för att kunna stötta andra i dessa enkla men kraftfulla metoder. Några år senare var jag licenserad mental tränare och glöder för att få föra kunskapen och metoderna vidare!Kontakt

charlotte@bighill.se

Självledarskap

Mental Träning

Idrottspsykologi

Prestationspsykologi

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration