Anne Sundell

Astrolog Dip. MISPA | Psykologisk Astrologi | Karmisk Astrologi

"Jag hjälper dig med att hitta dina styrkor och med att tackla utmaningarna."

Metoder

Jag erbjuder personliga tolkningar i form av grundtolkning, karmiska tolkningar samt utvecklingstolkningar som utgår ifrån just dina behov och frågeställningar. I mitt arbete använder jag främst karmisk och psykologisk astrologiska metoder. Dessa metoder är utvecklade i Europeiska astrologiska skolor. Jag är utbildad i Psykologisk astrologi och har studerat karmisk astrologi i många år, samt utbildar astrologer i ett 3-årigt program i Själens Resa.

Om Anne Sundell

Jag är i grunden utbildad sjukskötare och har en magister i utvecklingspsykologi. I perioder har jag även jobbat med författarskap. Jag bor i Finland tillsammans med min sambo, son och hundar. Och jag är finlandssvensk, alltså jag talar både finska och svenska. Jag har under mitt liv fått möjligheten att möta många personer med olika sorts bakgrund och problematik, och ta del av många livshistorier. Ofta har jag förvånat mig över hur effektiv astrologin är som redskap fungerat för att hjälpa och förstå dessa skeenden. Det var en av orsakerna till att jag ville utbilda mig inom ämnet, och gärna idag utbildar andra intresserade.Kontakt

TOLKNINGAR

RELATIONER

WORKSHOPS

UTBILDNING

ASTROLOGI

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration