Amina Solakovic

Samtalsterapeut

"Jag vill att du som kommer till mig ska känna dig trygg och sedd. Jag finns här för att hjälpa och möta dig där du är, med ett accepterande och icke dömande förhållningssätt"

Metoder

Jag arbetar primärt med Kognitiv beteendeterapi (KBT), Motiverande samtal, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), KBT via internet (IKBT)

Om Amina Solakovic

Jag är Amina Solakovic- master psykolog med lång klinisk erfarenhet av psykologisk behandling och psykoterapi. Jag har arbetat inom flera olika områden, bland annat psykiatri, skola, socialtjänst, kommun och primärvård samt undervisat på psykologprogrammet på universitet i Serbien.

Jag har en lång erfarenhet av att arbeta med stressproblematik och utmattning, olika ångesttillstånd som panikångest, social fobi, hälsoångest, generaliserad ångest, tvångssyndrom och specifika fobier. Även depression, nedstämdhet, låg självkänsla, relationssvårigheter, krisreaktioner, uppväxterfarenheter som fortsätter påverka liv, mående och fungerande, svårigheter på arbetet, anhörigsituation, osv.

Jag talar följande språk: Svenska, Serbiska, Bosniska, Kroatiska.Kontakt

amina_solakovic@hotmail.com

Samtalsterapi

KBT

IKBT

ACT

Traumabehandling

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration