Sami Aswad

Personlig Tränare

"Friska sinnen såväl friska kroppar betyder friska liv."

Metoder

Jag börjar alltid med mina klienter med en fullständig bedömning av deras situation, livsstil och behov, detta följs med att utforma och diskutera ett personligt program för varje klient som fokuserar på att uppnå deras mål. Jag följer noga upp varje kund om hur saker och ting fortskrider under planen och vid behov gör jag nödvändiga ändringar så att vi håller rätt spår. Jag har stor kunskap och erfarenhet av livsstilsförändring, fysisk aktivitetsrecept, kostrådgivning, samt att närma olika hälsoproblem ur livsstils- och träningssynpunkt. Med mig får du chansen att ha en plan som är utformad för att uppfylla dina mål oavsett om du vill gå ner i vikt, öka styrkan, förbättra din kondition, lyfta upp din känslomässiga hälsa eller bara för allmänna hälso syft.

Om Sami Aswad

Jag heter Sami. Jag har en magisterexamen i träning, hälsa, idrott och prestation och jag är licensierad personlig tränare från Almega Friskvårdsföretagen. Jag har en stor passion för hälsosam livsstil och jag kunde förändra många människors liv till det bättre med utgångspunkt från mig själv eftersom jag var överviktig, stillasittande och led av en mängd olika hälsoproblem. Jag har en medicinsk bakgrund med mycket kunskap om hur kroppen fungerar och vad kroppen behöver så jag kan vara behjälplig för dig oavsett om du vill ha en bättre Mental Hälsa, en lösning på dina hälsoproblem eller ett professionellt fysiskt aktivitetsprogram. Jag håller mig alltid uppdaterad om de nya vetenskapliga upptäckterna, rekommendationerna om hälsa och fysisk aktivitet samt de nya metoderna och teknologierna som hjälper människor att leva hälsosamt. Jag är professionell, engagerad och vänlig, och jag har utmärkt kommunikationsförmåga, kundorientering och motivationsförmåga. Jag talar flera språk vilket gör att jag kan hjälpa många olika kunder, särskilt de som inte talar svenska.Kontakt

samiaswad@gmail.com

Styrketräning

Kost- och näringsråd

Konditionsträning

Råd om psykologiskt välbefinnande

Fysisk träning för skador och kroniska sjukdomar

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration