Marcus Bagge

Certifierad KBT och CFT Terapeut

"Början är den viktigaste delen av ett arbete."

Metoder

Jag erbjuder individanpassad samtalsterapi för enskild och par med terapiformen KBT och CFT som grund.
Välkommen till Samtalsterapeut Marcus Bagge.

I min verksamhet erbjuder jag hjälpande samtal med en kombination av de olika terapiformer jag använder mig av (KBT, DFT, Gestalt- och konstterapi).
Det finns en mängd tillfällen och anledningar i livet när man kan behöva en terapeut. För somliga kan det handla om en växande oro eller ett grubblande som tagit över i livet, för andra kan det vara att få tala ut, eller så är man osäker på sitt föräldraskap och söker stöd. Oavsett anledning kan jag hjälpa dig.

Om Marcus Bagge

Jag bor och verkar med min familj på vackra Österlen i Skåne. Parallellt med mitt konstnärskap har jag, genom hela mitt yrkesliv, på olika sätt arbetat med att hjälpa människor.
Jag anser att människan till stora delar blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang. En av mina utgångspunkten i terapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet med terapeuten som helar. Människan ses som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte kan separeras från varandra utan snarare utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen.Kontakt

boka@marcusbaggeterapi.se

SAMTALSTERAPI

KONSTTERAPI

KBT

CFT

LÄKANDE SAMTAL

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration