Marie-Louice Wallin

Mental Coach

"Du är så mycket mer än du vet - Du kan så mycket mer än du tror!"

Metoder

Coaching
- Livscoaching
- VälmåendeCoaching
- Karriärcoaching

Stresshantering

Driver även utbildning (ICF Ackrediterad Coachutbildning, internationellt godkänd och kvalitetssäkrad)

Du är huvudpersonen i ditt liv
Coaching handlar om dig och ditt liv. Det handlar om din längtan, dina drömmar och dina visioner. Det handlar om det som är verkligt viktigt för dig, privat och yrkesmässigt.

Funderar du på att byta yrke eller starta företag, få en sundare balans mellan arbete och fritid, förbättra dina relationer eller helt enkelt göra en omstart i livet? Kanske du önskar göra något åt hälsan och stärka självkänslan? Eller bli tryggare, modigare och mer kreativ som individ så att du kan få ut mer av livet?

Om något av detta stämmer in på dig kan du få god nytta av coaching, både privat och professionellt. Som din coach lotsar jag dig genom frågor, utmaningar, reflektioner och övningar. Så här går det till.

Upptäck pusselbitarna som ger dig hela bilden av dig själv där du befinner dig - och där du vill vara.

Coaching minskar glappet mellan där du är och är du vill vara
Coaching kan beskrivas som en resa där du minskar glappet mellan där du är och där du vill vara.
Den här resan in i dig själv handlar om att utgå från nuläget, utforska din längtan, din motivation, din inspiration och dina önskningar.

Längs vägen utforskar du vad som hindrar dig, vad som inte gagnar dig och förstår dina tidigare val och värderingar. Du upptäcker dina dolda skatter; styrkorna, talangerna och dina utvecklingsområden.

Som ett resultat får du också kunskap om hur du kan hantera framtidens med- och motgångar. Alla dessa intryck och insikter kan du sedan dra nytta av när du gör nya prioriteringar. Och det bästa av allt; dina nya perspektiv skapar förändringar. Förändringar som verkligen fungerar och känns rätt för dig.

Om Marie-Louice Wallin

ICF Certifierad Coach (PCC) , Stresspedagog, Cert Massör
Föreläsare och utbildare

Då du anlitar mig kan du känna dig trygg med min kompetens, ett professionellt och personligt bemötande. Många års erfarenhet och vidareutbildning gör att jag kan erbjuda dig ett möte som är anpassat efter dina behov.

Jag har arbetat med utveckling och möjligheter i personlig utveckling och friskvård sedan 1990.

Jag har stor erfarenhet av möten med människor i klientmöten, föreläsningar och utbildningar.

ICF Certifierad Coach (PCC)
Medlem i ICF och följer dess etiska riktlinjerna
Arbetat med samtal och förändringsprocesser sedan 1996
Arbetat som handledare och utbildare i utbildningssammanhang med fokus på samtal och förändringsprocesser sedan 2000
Driver ICF godkänd coachutbildning sedan 2012
Certifierad massör -Branschrådet Svensk massage
Arbetat med friskvårdande massage sedan 1990
Medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet
Ansvarsförsäkrad

Att vara huvudpersonen i sitt eget liv
Jag känner ett stort förtroende att i mitt arbete som coach få lotsa människor till insikt och nya perspektiv genom frågor, utmaningar, reflektioner och övningar. Att få vara med på resan när människor tar steg de inte trodde om sig själva och att få se människor växa och blomstra är en sann glädje.

För varje människa som blir mer av sig själv och använder mer av sin potential blir världen en bättre plats för oss alla.Upptäck din fulla potential - Bli mera du.

Min coachresa
För mig har coachingen inneburit en resa, som jag fortfarande befinner mig på, för att bli den bästa versionen av mig själv. Genom coachingen har jag hittat mina egna styrkor och talanger Jag har också hittat och fått verktyg för att arbeta med mina utvecklingsområden, de delar i mitt liv som jag ibland har känt motstånd, rädsla eller oro inför. Allt detta tillsammans har bidragit till att jag vågat ta steg utanför min konfortzon, provat sådant jag inte trodde att jag kunde och på så vis fått så många och berikande erfarenheter. Jag har lärt mer om mig själv, vad som är viktigt för mig och hur jag kan ge mig själv det jag behöver.

Varför arbetar jag som coach?
Jag har alltid varit intresserad av hur vi människor fungera och varför vi gör som vi gör. Framför allt har jag varit intresserad av vad som gör att vi inte alltid gör det som är bäst för oss. Mina egna erfarenheter av att vara begränsad av mina rädslor och negativa tankar om mig själv och min förmåga är en tillgång i mötet med andra som på olika sätt känner sig begränsade i sig själva eller i sina liv. Jag vet hur dessa begränsningar negativt påverkar det vardagliga livet och livsenergin. Jag vet också hur befriande det är att hitta en väg till min egen potential, att våga gå utanför min egen komfortzon.

Coaching- ett möjligheternas möte
Det är ofta utanför komfortzonen som möjligheterna finns. Det är möjligheterna som inspirerar mig i mitt arbete som coach. Jag ser mitt arbete som coach som ett kreativt detektivarbete. Tillsammans med den jag coachar letar vi efter just den personens inre guld. Vi letar efter vägar som för personen till nya platser och nya erfarenheter.

Att vi alla har svaren inom oss, svaren om vad vi behöver och vart vi ska gå i livet, blir gång på gång så tydligt för mig i arbetet som coach. Jag har inte svaren på dina frågor eller lösningen på sina utmaningar. Jag har frågorna som gör att du hittar dina egna svar och lösningar. ”Jag visste, fast jag inte visste att jag visste”, beskriver så väl just det skeendet. Att hitta dina egna svar och dina egna vägar gör att du tror på dig själv och din egen förmåga. Och det är då du kan bli den bästa versionen av dig själv.Kontakt

ml@novus-utveckling.se

Livscoaching

Välmående- och hälsa

Stresshantering

Personlig utveckling

Personligt ledarskap

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration