Anna Söderström

Diplomerad samtalsterapeut | Diplomerad och certifierad relationsterapeut

"Den viktigaste personen i ditt liv är Du, din relation till dig själv och andra."

Metoder

I mötet med dig så är det viktigt att vi bygger en relation av tillit och trygghet. Tillsammans utforskar vi nyfiket det som är "invecklat" som behöver "utvecklas" utan värderingar, bedömningar och prestation.

Det kan röra sig om att du upplever att du är på en plats i livet som inte gynnar dig, eller din familj inte får ihop livspusslet, eller du mår inte bra?
Din partner och du kanske har krockat i kommunikationen?
Du har haft det tufft en längre tid och känner att din energi är slut, du upplever dig deprimerad?
Ångest och oro har tagit greppet om dig?
Även innestittarproblematik skärmmissbruk och annan beroendeproblematik.

Jag arbetar med integrativ metod och interpersonell neurobiologi vilket innebär att jag har ett helhetstänk att känsla, tanke, kropp och knopp hänger i hop och formar ett samspel som gör oss till de individer vi är. Att lyfta fram det som bekymrar, lossa blockeringar för att plocka upp det som är vårt "guld"och förvalta det framåt. Att bli mer av den man redan är.

På ett varsamt avdramtiserat och tryggt sätt vandrar vi tillsammans på denna upptäcktsresa, en investering i dig, för dig.

Andra metoder jag använder är ACT och MI- har även en spetskompetens inom svårare ångestproblematik och beroendeproblematik. Har även lång erfarenhet av diagnoser och självbild/ångestproblematik.

Allt anpassas efter personen jag möter beroende på problemställning behov och önskemål.

Om Anna Söderström

Anna heter jag och är 52 år. Som liten ville jag bli veterinär och den önskan blev tyvärr inte verklighet då mina betyg i gymnasiet inte räckte till. Djur och människan har alltid varit min stora glädje och passion.

Jag jobbade många år inom butik som personalansvarig och där upptäckte jag min känsla för personlig utveckling då jag ständigt jobbade med att lyfta och utbilda min personal. Min resa mot "det viktiga samtalen" startade när en i min personal blev sjuk i anorexi. Jag ville stötta henne och framför allt förstå och lära mig.

Det ledde mig in på en ny bana, började utbilda mig inom personlig utveckling och till terapeut. Nu hade jag funnit min plats. Att hjälpa och stötta människan.

Jag har tagit flera utbildningar under årens lopp och både diplomerade mig och certifierade mig som Samtalsterapeut och relationsterapeut.

Många fortbildningskurser lades även till och jag kände hur omättlig jag var på att veta mera...

 

Nu förtiden möter jag varje dag människor i terapirummet och är jag även inhyrd som utbildare till företag om "hur vi som människor fungerar" då jag även dök ner i djupaste hjärnforskning för att jag tyckte den mänskliga hjärnan var/är så fantastisk.

Förstår vi oss själva bättre, hur vi är kreerade och skapta, så hjälper det oss att förstå varför vi gör som vi gör ibland och att det blir som det blir ibland och livet kan bli lite lättare... Kunskap och förståelse är en stor del i läkningen om vi har det tufft och inte mår så bra.Kontakt

Samtalsterapi

Relationsprobelmatik

Beroendeproblematik

Anknytningsterapi

Ångestproblematik

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration