juni 17, 2023

Hur Upplevs Någonting Som Ett Hot? (Att Läka En Trigger)

SAKURA

Frågan som har potentialen att förändra hur vi blåser hål på en trigger, är: ”Hur är eller upplevs det här som ett hot?”

En trigger kan enkelt beskrivas som oläkta känslor & tankar som petas igång, av en intern tanke eller genom en extern upplevelse, som ”kommer upp till ytan” från sin undermedvetna gömma.

Till exempel:

  • Någon avslutade en relation abrupt, och mina känslor av övergivande triggades, eller bubblade fram till ytan som min omedelbara upplevelse i samband med den externa händelsen.
  • Eller, jag vandrade in i en butik och kände en sekund av en parfymlukt, och triggades tillbaka till en känsla av smärta kring ett trauma som skapades och associerades till den lukten av parfym.

När någonting triggas inombords, så är det som att ett alarmsystem går igång inombords som ser, tror eller upplever att någonting är ett hot gentemot ens emotionella eller fysiska välmående/överlevnad. Ett hot är ett tillstånd som representerar idéen av att någonting internt eller externt riskerar motsäga fysisk eller emotionellt välmående/överlevnad.

Till exempel:

  • När någon lämnar mig, så triggar det känslan av hot gentemot bevarandet av känslan kärlek. Det upplevs hota att konsekvent kärlek försvinner.

Ett tillstånd av att se, tro eller uppleva att kärlek försvinner, är ganska så förståeligt ett extremt smärtsamt och läskigt tillstånd. Och skapar panik eller stress, eller andra känslor.

SAKURA

Så frågan: "Varför är eller upplevs det här som ett hot?" är en fråga som pekar på förståelsen kring varför någonting skapas som en negativ eller reaktiv motström inombords, som känns som en form av lidande. Eller, det visar vilken form av rädsla inombords som berättar vad vi inte vill uppleva.

Så att använda eller implementera den här frågan, kan till exempel se ut såhär:

  • En person uttrycker någonting på ett sätt som projicerar idéen av skam, såsom: "Du kan ju inte ha på dig det där!" Och känslan av skam triggas inombords. Hur och varför upplevs den här händelsen som ett hot? Den här situationen upplevs som ett hot, eftersom det upplevs hota att ta ifrån mig känslan att vara älskad.

 

  • En person köpte en present till mig som var någonting som inte är min stil, och det triggade känslan av att inte vara sedd av den andra personen i mina preferenser, behov, personlighet eller upplevelse. Hur och varför upplevs den här händelsen som ett hot? - Den här situationen upplevdes som ett hot, eftersom det upplevs hota mitt behov att ses och speglas av min omgivning för min interna sanning, mina egentliga behov, preferenser eller essens, vilket känns livsfarligt emotionellt inifrån, eftersom det innebär att överges av andra för sin interna sanning.

 

Lättnaden i den här övningen är att när vi ställer den här frågan och svarar på den, så pekar vi på exakt den idé eller tanke som skapar den negativa känslan. Hotet beskriver vilken nyans av tanke som skapar känslan av smärta, ilska, maktlöshet, skam eller en annan känsla. Det hjälper en att förstå ens starka reaktion av överlevnad, samt varför just den specifika händelsen eller upplevelsen kopplades till en trigger. 

När vi ställt frågan: ”hur och varför upplevs det här som ett hot?” och sedan svarat på den, så kan vi även se vad vårt egentliga behov eller vilja är, på andra sidan det myntet. Till exempel: Om hotet inom att en person lämnar en relation, är att det hotar att kärlek försvinner, så ser vi att ens behov och vilja är att kärlek stannar, och känslan av konsekvent kontakt är här.

Vi kan sedan rikta all energi och fokus, gentemot att möta det behovet, som vi ser på andra sidan myntet av den här frågan!

Nästa gång som du upplever ett känslotillstånd som känns som en motström till en positiv känsla, eller som en aktiv trigger, testa att ställa den här frågan och se hur den här möjlighet att skapa en omedelbar lättnad inombords. Hur och varför upplevs det här som ett hot?

 

Hur kan jag fortsätta utforska triggers?

  • Boka en session med en aktör här
  • Prata om triggers här
  • Skapa en grupp om triggers här

LÄS MER

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration