augusti 2, 2023

Breathwork - Vad är Breathwork?

SAKURA - Breathwork

Breath-work (på svenska andningsarbete) är en form av utövande som bygger på andningsövningar. Det är olika sätt att använda medveten och systematisk rytm, takt och tekniker genom sitt andetag för att uppnå olika positiva hälsofördelar eller fysisk/emotionell läkning.

Här är par noterade fördelar:

 • Läka trauma och undertryckt emotionell smärta
 • Sänka stressnivåer
 • Släppa negativa tankar
 • Uppmuntra kreativitet
 • Utveckla positivt själv-disciplin
 • Öppna glädje
 • Öka själv-medvetenhet
 • Förbättrad sömn
 • Stärka immunförsvaret

Breath-work bygger på en av människans mest fundamentala funktioner, andning. Andning är kroppens sätt att transportera syre till kroppens celler, samt utbyta koldioxid vid utandning. Breath-work bygger på olika konstellationer av kroppens funktion för inandningar & utandningar.

 

Här är ett par olika tekniker att använda utandning och inandning för läkning & positiva hälsofördelar:

Diafragma Andning (Diapragmic Breathing)

SAKURA - Breathwork

Andningsövningar som sker från diafragman, till skillnad från "ytlig andning" från bröstet. Diafragma andning kallas även "belly breathing" eller "djup andning".

 

”Box Breathing”

 

Växelvis Näsborrsandning (Alternate Nostril Breathing)

SAKURA - Breathwork

Näsborrsandning är en andningsövning som bygger på att andas genom en näsborre i taget, genom att blockera in-och-utandning från den andra näsborren, till exempel med ett finger. Och sedan byta sida, i olika takter, konstallationer och tidslängd. Till exempel: In genom en näsborre och ut genom den andra, in och ut genom en näsborre och in och ut genom den andra, in och ut genom en näsborre flera gånger innan byte till den andra näsborren, eller olika sätt att hålla andan mellan bytet av näsborre. Studier visar att det påverkar hjärta, lungor och hjärnan positivt.

Den här övningen kallas också ibland "Nadi Shodhan pranayama".

_________________________________________________________

Studier om Breathwork:

_________________________________________________________

Här är ett par olika former/metoder av breathwork:

Shamansk Breathwork, Transformativ Breathwork, Holotropisk Breathwork, Återfödelse-Breathwork mm.

 

Hur kan jag fortsätta utforska Breathwork?

 • Utforska breath-work genom att boka en session med en breathwork-praktisör här:
 • Prata mer om breathwork här:

LÄS MER

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration