Ett behov är en viss omständighet eller komponent, som representerar en levande arts tillstånd av hälsa. Till exempel: En blomma behöver vatten och syre, för att uppleva sig själv i ett tillstånd av hälsa & positiv funktion!

Vi alla är ganska vana vid att när vi känner & upptäcker en inre signal av ett fysiskt behov, såsom hunger eller törst… Så hittar vi sedan en väg eller en handling att möta det behovet. Till exempel: Vi kanske planerar för att äta lunch, eller går och hämtar ett glas vatten, för att möta behovet hunger eller törst!

Ett emotionellt behov är en komponent, som representerar hälsa & positiv känsla på ett emotionellt plan (lycka, välmående, lättnad). Till exempel: Emotionell kontakt till andra människor, hjälp, stöd, fysisk beröring, frihet att uttrycka sig själv, eller olika former av kontakt, närhet & kärlek. Vi vet att vi har ett emotionellt behov, när det känns som en signal på insidan, likt hunger eller törst, eller en känsla av "brist" på någonting!

Så, för att uppleva emotionell hälsa och lättnad, tänk om vi behöver implementera samma process för våra emotionella behov, som vi gör med våra fysiska behov? Det vill säga:

1. Se och känna det inombords, och sedan: 2. Hitta en väg att möta det!

Till exempel: Jag observerar och känner att mitt behov är fysisk kontakt & beröring, så jag hittar en väg eller en handling som leder till att möta det behovet. Såsom: Jag deltar i ett event som bygger på att skapa fysisk kontakt! Jag kommunicerar mitt behov av fysisk kontakt till min partner! Eller, jag sträcker ut min hand till personer som har samma emotionella behov som mig, för att ömsesidigt möta varandra i det. 

För att uppleva lycka, hälsa eller välmående på ett emotionellt plan, så är det en bra idé att börja lära sig att lyssna på dem, och sedan agera i linje med att möta dem, vi kan till och med brainstorma en rad olika kreativa idéer och alternativ i att möta våra emotionella behov, som vi kanske först inte sett eller vetat.

SAKURA är en plattform som är skapad för att hjälpa med det, för människor att möta andra, som vill utforska samma emotionella behov eller läkningsprocess.

Till exempel: Det finns en hel grupp, och kategori för behovet fysisk beröring, som inkluderar olika människor som vill utforska precis det behovet på ett sätt som känns tryggt och säkert, men även lite läskigt och nytt.

 

Hur kan jag fortsätta utforska emotionella behov?

> Vill du lyssna istället? Klicka här

Frågan som har potentialen att förändra hur vi blåser hål på en trigger, är: ”Hur är eller upplevs det här som ett hot?”

En trigger kan enkelt beskrivas som oläkta känslor & tankar som petas igång, av en intern tanke eller genom en extern upplevelse, som ”kommer upp till ytan” från sin undermedvetna gömma.

Till exempel:

När någonting triggas inombords, så är det som att ett alarmsystem går igång inombords som ser, tror eller upplever att någonting är ett hot gentemot ens emotionella eller fysiska välmående/överlevnad. Ett hot är ett tillstånd som representerar idéen av att någonting internt eller externt riskerar motsäga fysisk eller emotionellt välmående/överlevnad.

Till exempel:

Ett tillstånd av att se, tro eller uppleva att kärlek försvinner, är ganska så förståeligt ett extremt smärtsamt och läskigt tillstånd. Och skapar panik eller stress, eller andra känslor.

SAKURA

Så frågan: "Varför är eller upplevs det här som ett hot?" är en fråga som pekar på förståelsen kring varför någonting skapas som en negativ eller reaktiv motström inombords, som känns som en form av lidande. Eller, det visar vilken form av rädsla inombords som berättar vad vi inte vill uppleva.

Så att använda eller implementera den här frågan, kan till exempel se ut såhär:

 

 

Lättnaden i den här övningen är att när vi ställer den här frågan och svarar på den, så pekar vi på exakt den idé eller tanke som skapar den negativa känslan. Hotet beskriver vilken nyans av tanke som skapar känslan av smärta, ilska, maktlöshet, skam eller en annan känsla. Det hjälper en att förstå ens starka reaktion av överlevnad, samt varför just den specifika händelsen eller upplevelsen kopplades till en trigger. 

När vi ställt frågan: ”hur och varför upplevs det här som ett hot?” och sedan svarat på den, så kan vi även se vad vårt egentliga behov eller vilja är, på andra sidan det myntet. Till exempel: Om hotet inom att en person lämnar en relation, är att det hotar att kärlek försvinner, så ser vi att ens behov och vilja är att kärlek stannar, och känslan av konsekvent kontakt är här.

Vi kan sedan rikta all energi och fokus, gentemot att möta det behovet, som vi ser på andra sidan myntet av den här frågan!

Nästa gång som du upplever ett känslotillstånd som känns som en motström till en positiv känsla, eller som en aktiv trigger, testa att ställa den här frågan och se hur den här möjlighet att skapa en omedelbar lättnad inombords. Hur och varför upplevs det här som ett hot?

 

Hur kan jag fortsätta utforska triggers?

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration