“Jag vill berätta om en upplevelse som jag har varje dag… Jag vaknar och känner en sån extrem ilska under dagen. Den känns okontrollerbar och sjukt notnsiv. Nästan som en explosion som kommer inifrån och jag vet not vart den kommer ifrån. Det känns läskigt när den kommer eftersom den är så explosiv och notnsiv.”

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration