Gaslighting - Att försöka ändra, förneka, bortförklara, ogiltligförklara eller vrida på en annan persons upplevelse, känsla, perspektiv eller sanning.

Den gemensamma mänskliga nämnaren från en barndom där ens omgivning inte kunnat möta ens behov såsom vi behövde, är maktlöshet.Maktlöshet är en känsla som visar att vi lärt oss en verklighet där vi inte har haft direkt åtkomst till det som vi behöver, såsom kärlek eller kontakt, samtidigt som vi varit beroende av samma personer som inte kunnat möta dem behoven.

Ur känslan och tillståndet maktlöshet, som ju är en universal konsekvens av en barndom som kopplas till icke-mötta behov, så föds ju en hel del intressanta strategier för att försöka skapa makt och kontroll, tillbaka till det som vi behöver, såsom kärlek och kontakt.

En del av dessa strategier är ju mer ”nasty” och svår-hanterade än andra… Låt oss prata om det som kallas för ”gaslighting”!

Låt oss prata om gaslighting från två olika perspektiv, först det som vi ser utifrån eller hur det greppbart spelar ut sig, och sedan: vad som egentligen pågår inombords inom en person som gaslightar och gaslightas, och vad som är den egentliga sårbara anledningen till varför vi använder det som en överlevnadsstrategi.

Gaslighting är helt enkelt en form av influens och manipulation i att försöka ändra, förneka, bortförklara, ogiltligförklara eller vrida på en annan persons upplevelse, känsla, perspektiv eller sanning. Lite som att göra en person i konflikt med sin egen upplevelse, uppfattning eller känsla. Till exempel: En person försöker få en annan person att tvivla på sina egna minnen genom att förneka att någonting hände, en person utelämnar information för att få en annan person att känna sig förvirrad kring att lita på sin egen upplevelse, en person försöker influera en annan person att de inte sett vad de egentligen såg eller hört vad de egentligen hört för att få en annan person att tvivla på sina egna sinnen, en person ger felaktig hågkomst av en gemensam händelse för att få någon annan att ställa sig emot sin egen uppfattning, en person försöker influera en annan person att göra sin egna känslor till fel och utan en riktig orsak, genom att förlöjliga deras känslor.

Gaslighting betyder helt enkelt att en part har en intern investering, gentemot att förvränga, förvrida, ändra eller eliminera en annan persons upplevelse, eftersom det finns någonting inom den andra personens upplevelse, som undermedvetet hotar ens egna emotionella överlevnad eller stabilitet. När en persons externa verklighet upplevs som ett hot eller som någonting som är för mycket att hantera, såsom en annan persons upplevelse, minne, uppfattning, känsla eller perspektiv, så försöker vi kontrollera den externa faktorn, eftersom de känslor som den externa faktorn triggar, känns ohanterliga, såsom maktlöshet, uppgivenhet eller sorg. Lite som att ens överlevnadsstrategi gentemot den externa verklighet som känns ohanterlig, är att skapa en ”fantasi” eller falsk idé om sin externa verklighet, för att hantera de riktiga känslor som kopplas till det som egentligen är, känns eller upplevs av den andra parten, och vad den andra partens känslor, upplevelse eller uppfattning reflekterar tillbaka till dem.

Så, hur skulle det kunna se ut när en part gaslightar den andra parten från sin egen sanning eller känslor eller upplevelse?

En person kommer hem från jobbet och ser ett sms från en person i sin partners telefon, som utspelar en sexuell interaktion. Den här personens egna uppfattning om det här sms:et är ett bevis eller en reflektion på att deras partner har en sexuellt intim relation med en tredje person, och reflekterar tillbaka till dess partner är de har ljugit eller varit otrogen bakom ryggen utanför deras relation, samt de känslor eller trauma som kopplas till varför de ljugit eller varit otrogen utanför deras relation, osv. Men verkligheten som backas upp av den ena partners uppfattning eller upplevelse av sms:et, är eller upplevs som en tillräckligt stor risk för den andra partnern att möta eller acceptera. Till exempel, den andra partens uppfattning eller upplevelse av sms:et reflekterar tillbaka till dem de hopplösa och djupa känslor av maktlöshet inför att nå kärlek som leder dem till att försöka säkerställa kärlek via olika kanaler, eller den andra partens uppfattning eller upplevelse av sms:et uppgör en risk att de kommer att lämna relationen och trigga en känsla av övergivande. Så personens sätt att försöka hantera den ohanterliga externa verklighet som visar sig i samband med en annan persons upplevelse av ett sms, är att försöka ändra på den verkligheten genom att manipulera eller övertala den första personen att det som de sett är fel, påminna dem om alla gånger som de haft fel förut, argumentera för deras dåliga minne eller syn, eller influera dem idéen att de helt enkelt är för ointelligenta för att förstå vad som egentligen pågick i smset, och att deras tolkning eller intuition av sms:et givetvis är det som är inkorrekt i ekvationen.

Helt enkelt, olika sätt att förneka det som den andra personens upplevelse reflekterar tillbaka till dem, genom att förvränga, förvrida eller eliminera någon annans minne, upplevelse, känslor eller perspektiv.

Så varför kan vi se på gaslighting som en form av emotionell misshandel, varför är det direkt form av extrem otrygghet och frånkoppling från en annan individs hälsa?

Förutom att det såklart bygger en barriär av riktig kontakt mellan två parter, efter genuin emotionell kontakt bygger på vad som är sant inombords och att två parter känner den sanningen inom varandra, så är gaslighting en strategi som bygger specifikt på idéen av konflikt med sina känslor eller upplevelse.

Det stora problemet med att ställas i konflikt med sina känslor, upplevelse eller subjektiva perspektiv är att det ställer en person i seriös och livsfarlig konflikt med sig själv. För en person som görs fel för sina känslor eller tas ifrån möjligheten att se den egentliga, förståeliga eller korrekta orsaken bakom dem, så händer två saker: Vi upplever en känsla, som vi inte ges möjlighet att se den förståeliga orsaken bakom eller sammanhanget kring varför den känslan skapades, och om vi känner en känsla som är inkorrekt, är helt utan sammanhang eller riktig orsak, så betyder det att det måste vara någonting fel istället på den som känner den känslan. Det måste vara någonting fel på mig som känner någonting som inte har en korrekt orsak eller sammanhang.

Det andra som händer är att när en person ogiltigförklaras för sina känslor, är att vi känner oss galna eller som att livet inte ”makes sense”. Att känna sig galen eller tokig är ett fenomen som sker när vi tror eller upplever att saker inte ”makes sense”, eller att någonting inte har en sammanhängande ekvation. Såsom, det finns ingen riktig orsak bakom dem intensiva känslor som jag känner, så måste det betyda att jag är galen eller någonting är helt enkelt fel på mig. Om vi istället hade sett den egentliga orsaken bakom dem intensiva känslorna, så betyder det att saker plötsligt makes sense och hänger ihop, det finns en orsak bakom varje konsekvens och vi har åtkomst att förstå det sammanhanget, vilket betyder att det inte längre backar upp idéen av att vara galen eller är fel. Ens känslor makes sense och ens interna system fungerar.

En känsla eller upplevelse i sig, kan aldrig vara fel, eftersom de reflekterar någonting eller svarar på någonting som vi just nu fokuserar på. När vi gör en känsla till fel eller inkorrekt, så gör vi den naturliga utvecklingen av en orsak och en konsekvens till fel i sig. Det är därför som idéen av gaslighting, är en emotionell och psykologisk bokstavlig misshandel gentemot en persons emotionella liv. Vi vänder oss in i en grundläggande konflikt gentemot oss själva, när känslor ogiltigförklaras eller görs till inkorrekta.

Det här är varför, det är livsfarligt eller förödande att ställa en person gentemot sina egna känslor, det rånar dem från sin kontakt med sig själv, men också från en väg ut ur negativa känslor. För att ta sig ur en känsla så behöver vi åtkomst till att förstå dem och förstå den riktiga ekvationen bakom varför dem är här. Det ger oss också förståelse i vad vi behöver, genom att förstå vad som skapade en negativ känsla.

En person som gaslightar är en person som just nu agerar utifrån emotionell impuls och överlevnad. Dem känner sig maktlösa att nå sina behov direkt och det finns en risk för dem att vara kopplad till andra personers känslor och upplevelse, vilket betyder att de inte har åtkomst till vad som är den andra personens trygghet och hälsa eller hur dem känner inför saker som vi gör eller säger. Det här är såklart varför gaslighting ofta kopplas eller ses i samband med det vi kallar för narcissism, det är ett tillstånd av emotionell överlevnad och att indirekt försöka säkerställa eller möta sina emotionella behov.

Det finns en variabel kring känslor, perspektiv eller upplevelser, som innebär att de kan vara baserade i saker som inte reflekterar sanning eller ett högre perspektiv, även fast de alltid reflekterar eller är ett svar på någonting, likt ett kvitto. Till exempel:En person blir förbannad för att de antar att någons sms med det motsatta könet innebär att de är otrogna eller ljuger, när smset egentligen var till en gemensam vän för att ta reda på vad ens partner önskar sig i födelsedagspresent. Känslan av ilskan var ju korrekt, eftersom det var ett svar på det fokuset, men det fokuset stämde inte överens med vad som egentligen hände.

När en känsla, perspektiv eller upplevelse uppstår inom någon, vetandes att de är ett svar på någonting, så behöver vi ju vara öppna för att se varför dem är där. Det enda sättet som vi ju kan veta om en känsla är baserad i någonting som är sant, eller om ett visst perspektiv är ett fördelaktigt perspektiv som vi vill fortsätta hålla fast vid, är ju att vara öppen att undersöka dem. När vi gaslightar någon eller upplever gaslight från någon annan, dvs så kapar vi ju av möjligheten att se hur och varför dem känslorna, perspektivet eller upplevelsen är här.

Vi tänker och tror ofta att gaslighting endast sker i super extrema narcissistiska situationer, men gaslighting sker i vardagliga termer helt enkelt när någon bär en investering att aktivt göra eller influera den andra personens känslor, upplevelse eller sanning till att vara fel, ändras eller försvinna. Låt oss se ett par exempel på hur det kan se ut i vardagliga exempel:

1. Två personer har en argumentation och den ena uttrycker en känsla att hen känner sig utestängd eller som att den andra stänger av sig emotionellt, och den andra personen säger liknande ”det är bara du som är så känslig eller behöver för mycket”. 

2. En person var på en fest och en annan person närmade sig hen på ett sätt som kändes obehagligt, men personen förnekar att det hände, eller att hens obehagliga känslor är ogrundade eftersom det inte alls hände såsom hen tolkade det. Det var bara hen som missförstod situationen och därmed är deras känslor ogrundade.

3. Eller, en person uttrycker sin magkänsla att någonting i relationen känns fel, men den andra parten försöker få det att se ut som att personen har en mental sjukdom och det är bara därför som de känner som de gör.

 

För att läka gaslighting från roten, så behöver vi vara tillräckligt öppna och modiga att se vad som händer inom båda sidor eller ändar av spektrumet gaslighting. Dvs, vad som händer inom personen som gaslightar, och vad som händer inom personen som blir gaslightad.

Det är lätt att se på personen som gaslightar som den enda aktiva parten i varför en dynamik såsom gaslighting uppstår i en relation, eftersom det är den part som aktivt spelar ut den dynamiken i fysisk form, men det finns en till variabel i hur verklighet skapas, som är den vibrationella frekvens som skapas i samband med emotionell och mental energi-frekvens inom en person. Vi lever i ett universum som speglar energi-frekvens gentemot lika energifrekvens, som innebär att när vi formar trauma, emotionella sår eller mentala tankemönster, som uppgör en viss frekvens, så speglas den frekvensen i det holografiska universum som vi upplever som den tredje dimensionen. Ens verklighet fungerar som en spegel, som reflekterar tillbaka lika energi-frekvens, som den vi erhåller inom ens energifält i formen av tankar, känslor, rädslor eller trauma.

Det innebär att vi behöver fråga oss själva, när vi gaslightar någon, vad reflekterar eller berättar det om vad som händer inom mitt medvetande? Och när vi gaslightas av någon, vad reflekterar och berättar det om vad som händer inom mitt medvetande?

- En person som gaslightar är en person som lärt sig att sina behov inte kan nås på ett direkt eller positivt sätt. På grund av en barndom som präglats av maktlöshet kring sina behov, så måste vi hitta alternativa sätt att försöka nå det som vi instinktivt och primärt behöver, såsom kärlek och kontakt. Vi gaslightar som en form av manipulation, för att hantera den verklighet som varit ohanterlig, för att försöka kontrollera den risk som vi upplever i samband med andras känslor, upplevelse eller subjektiva perspektiv. Andras känslor och riktiga upplevelse verkar uppgöra ett hot och vi måste ändra den eller förneka den. Gaslighting är en hanteringsmekanism eller överlevnadsmekanism, och svaret för en person som använder gaslight som en strategi att försöka nå tillbaka kontroll, är att fråga sig själv vad det egentliga behovet är, och sedan hjälpa sig själv gentemot ett direkt sätt att nå det behovet.

- En person som gaslightas är en match till personer som känner maktlöshet inför att nå sina behov, som känner en osäkerhet kring att nå och behålla kärlek på direkta vis eller som agerar i linje med extrem otrygghet. För att läka cykeln av gaslight, så behöver vi vara ärliga med vad som det korrelerar till inombords, som livet vill visa oss genom en viss extern upplevelse. Till exempel: Vi känner samma känsla av maktlöshet och hopplöshet inför att nå kärlek som personen som gaslightar mig och det traumat speglas genom personer som uttrycker samma maktlöshet som vi förtryckt, eller vi upplevde en tidig barndom som kände samma otrygghet till att låta andra behålla sitt perspektiv eftersom det uppgjorde ett hot för dem, så jag reflekterar och speglar personer i mitt liv som bär samma trauma eller strategi att impulsivt vilja "ändra på någon annans känslor".

SAKURA

Här är ett par värdefulla frågor att ställa sig själv, eller eventuellt tillsammans med en annan part, kring ämnet gaslighting.

1. Hur upplevs någon annans upplevelse, känsla eller verklighetsuppfattning som ett hot gentemot min emotionella stabilitet eller överlevnad, och vilka impulser observerar jag inombords att ändra på någon ananas upplevelse, känsla eller verklighetsuppfattning när dem känns som ett hot?

 

2. Vad är mitt egentliga behov när jag gaslightar någons upplevelse eller känsla? Såsom: Jag gaslightar någon för att dem inte ska se någonting inom mig som får dem att lämna mig. Mitt egentliga behov, är konsekvent och stabil kärlek och kontakt, som stannar, och inte hotar att överge mig. Hur kan jag sedan ta steg att börja möta det egentliga behovet?

 

3. Vad är det inom mig som korrelerar till upplevelsen gaslight, inom mitt egna känsloliv, som gör mig en match till personer som gaslightar mig? Till exempel: Jag tror att kärlek är manipulation, jag gaslightar mig själv, om jag försvarar personer som gaslightar mig så behåller jag iallafall kontakt till dem och säkerställer därmed mitt behov av kontakt. Hur kan jag hjälpa mig själv formulera om definitionen av kärlek och kontakt, eller utforska det trauma som triggas inombords i samband med upplevelsen av andras gaslighting?

 

4. Gaslighting innebär att influera någon att tvivla på sin subjektiva eller personliga sanning. Så låt oss skapa lite mer medvetenhet och stabilitet kring personlig sanning, för att lära oss känna igen när någonting är av motsats natur dvs, en influens att försöka ändra eller förneka personlig sanning. Hur känns det inombords när någonting är sant/reflekterar personlig sanning eller upplevelse? Bjud in andra personer att hjälpa dig styrka och identifiera hur någonting känns eller är när det är sant, eller be andra vara ett hälsosamt bollplank för att återkopplas tillbaka till ankaret av personlig sanning, riktiga känslor eller subjektiv upplevelse.

 

Vill du fortsätta utforska Gaslighting?

Vill du lyssna och titta istället? Klicka här

Låt oss idag prata om ett tillstånd som vi kan kalla för “The Shut Down”, eller den totala avstängningen för att nå eller behålla kärlek till sin omgivning.

Vi kan gå tillbaka till att beskriva den fundamentala hälsan av oss som individer, som två ”pelare”, en som är det som vi kallar för individualitet, det som är personliga gränser, viljor, behov, känslor, allt det som är mitt subjektiva och individuella jag, och det som skiljer sig från en annans persons individualitet.

Såsom: Jag gillar att spela fotboll. Jag är en person med ett saktare generellt tempo. Jag känner idag känslan ledsamhet. Jag vill studera plantor. Jag behöver fysisk närhet. Allt det som beskriver individualitet och personlig sanning.

Och den andra, som är det vi kallar för kontakt och relationer mellan våra individuella jag eller det som är sant om ens varelse.

Såsom: Jag känner en stabil och konsekvent kontakt till min omgivning, mina emotionella och fysiska behov ses och möts och bär utrymme i och med mina relationer, jag känner mer utav en trygghet och säkerhet i att mina emotionella och fysiska behov av kontakt, samhörighet, community eller kärlek flödar och möts kontinuerligt tillsammans med min omgivning.

SAKURA - Relationer

I en hälsosam tidig relation till sin uppväxt omgivning, så betyder det att det finns utrymme att uttrycka sin individualitet, såsom gränser, viljor, behov, känslor, tankar etc, samtidigt som det finns en stabil och konsekvent kontakt till sin omgivning. Till exempel: Du gillar bilar, och jag behåller kontakten till dig i din personliga sanning av att gilla bilar!

Det som händer när ens tidiga relationer präglas av trauma, om vi skulle koka ner det till en enkel princip, är att vi lär oss att dessa två inte sam-existerar. Antingen, så behöver vi överge kontakt & relationer för att behålla individualitet, eller så behöver vi överge individualitet dvs, gränser, känslor, behov, tankar, allt som pågår på insidan, för att nå eller behålla kontakt.

Det sker till exempel såhär:

*Mitt uttryck av känslor såsom rädsla, ledsamhet eller sårbarhet, möttes av skam, och jag behövde överge mitt uttryck av känslor, för behålla idéen av kontakt & social acceptans.

*Eller: För att behålla kontakt & idéen av samhörighet till min narcissistiska omgivning, så behövde jag överge min individualitet, för att matcha deras idé av vem jag är som en förlängning av dem. Men, jag valde att istället överge kontakt & samhörighet, och behålla mer av min individualitet eller autenticitet, istället med en brist av kontakt & känsla av samhörighet till min omedelbara omgivning.

SAKURA - Relationer

Så, det vi ska prata om idag, är det mönster som vi skapar i relationer när vi lärt oss att att behålla, visa och uttrycka sin individualitet i relationer, är en totalt omöjligt risk, eftersom det innebär att kompromissa eller förlora kontakt & kärlek.

Vi har lärt oss att vi inte har råd, eller det finns inget utrymme för att behålla, visa eller uttrycka sin individualitet, (alltså viljor, behov, känslor, tankar, för att kunna nå eller behålla kärlek). Vi lär oss att för att nå kärlek, så behöver vi direkt stänga av allt som är sant på insidan, som att stänga av en lampknapp.

Vi kan måla upp bilden av någon som bara stumpt och avdomnat ler till någon, trots att deras inre säger och känner någonting helt annat, för att behålla social kontakt & kärlek eller acceptans.

Det här är såklart naturligt smärtsamt, att stänga av eller blockera det som är sant på insidan, eftersom när vi måste stänga av eller blockera ens interna uttryck, så sker ett internt motstånd som naturligt är smärtsamt.

Lite som att bromsa emot ett vattenflöde, som dessutom lärt sig att det är fel, otryggt eller inte älskvärt att uttrycka sig. Smärtsamt! Vi upplever också en brist på genuin kontakt, eftersom vi lärt oss att vi måste formulera ett falskt temporärt jag för att nå kärlek och kontakt.

För att måla upp en greppbar bild av vad vi menar, låt oss titta på dessa exempel: Jag tror att ni kommer känna igen er!

*En person stänger av sina egna känslor & behov, för att sälja sig själv genom sex. Vi bär ett undermedvetet sanningssystem, som lärt sig att för att nå kärlek eller kontakt, så behöver vi stänga av det som händer och är på insidan.

*En person stänger av sina egna behov, preferenser och känslor, i sin upplevelse av sexuell intimitet med en partner, för att nå kontakt och kärlek. Vi överger vårt interna guidesystem, eller kör över våra egna känslor, likt ett avstängt system, så att vi kan göra det som ens tankesystem säger når kärlek, kontakt & acceptans.

*En person stänger av sina egna känslor & guidesystem, för att lyda ordern av sin chef, eftersom de lärt sig att sin kontakt till en auktoritet eller maskulin figur, innebär kärlek, och det finns inget utrymme att ses och älskas av den auktoriteten i sin individualitet & personliga sanning, och det finns därmed ingen emotionell säkerhet i att uttrycka och visa sin individualitet & personliga sanning.

*En person stänger av sina egna viljor och behov att hjälpas och stöttas, för att de lärt sig att idéen att hjälpa eller möta andras behov säkerställer kärlek, och idéen att uttrycka och ge utrymme till sina egna behov att hjälpas eller stöttas, är en för stor emotionell risk.

Så vi kan bokstavligen se, hur det är nästan som att stänga av en lampknapp inombords, för att nå kärlek och kontakt från sin omgivning.

Här är ett par steg som vi kan börja att utforska, när vi lärt oss mönstret av ”The shut down” i våra relationer.

När vi lärt oss mönstret av ”The Shut Down”, så betyder det att någonting varit extremt otryggt kring att visa, uttrycka och behålla sin individualitet (gränser, känslor, tankar, viljor eller behov), eftersom det inneburit att förlora, tappa eller inkonsekvent uppleva kontakt & kärlek.

Låt oss utforska dessa frågor:

1. När och var i min upplevelse hamnar jag i en ”Shut Down”?

Till exempel: I och med fysisk intimitet med andra personer, så överger och stänger jag av mina interna känslor, viljor & behov, för att nå kärlek och kontakt.

*

2. Vad vinner jag på att stänga av mina känslor, viljor, gränser, eller behov när det sker?

Till exempel: Jag vinner fysisk kontakt, vilket känns som kärlek, eftersom det känns som att kärlek vill ha ens kropp. Det känns som motsatsen till övergivande.

*

3. Vad är risken med att behålla sina känslor, viljor, gränser eller behov när det sker?

Till exempel: Det inte finns inget utrymme för mina känslor och behov att stanna kvar i bilden, eftersom andra inte har ett intresse att koppla sig till det som jag känner och behöver.

*

4. Om vi skulle titta på de känslor och behov, gränser, viljor eller tankar, som befinner sig inombords men som varit helt otrygga att behålla i sin kontakt till andra, vilka kan du se inombords om du bara skulle observera dem?

Till exempel: Min kropp vill inte ha fysisk intimitet med dem. Det är möjligt att den här punkten är intensiv och jobbig, eftersom vi bär en intensiv investering i att förneka sina egentliga behov, känslor eller viljor för att behålla kontakt. Ta den tid det behövs för att observera vad som egentligen sker inombords kring din individualitet & personliga sanning.

*

5. Vilken form av kontakt eller kärlek, behövde du för att idéen att behålla sin individualitet & personliga sanning skulle kännas tillräckligt tryggt och bra?

Till exempel: Att någon interagerade med min personliga sanning, som att dem skapade kontakt till den. Att någon speglade och bekräftade min känslor. Att någon villkorlöst skapade fysisk kontakt, på ett sätt som känns fritt och bra.

*

6. Eftersom den här avstängningen sker som ett resultat av att vi lärt oss att individualitet & kontakt/kärlek inte kan stanna i samma båt, så måste läkningen av den här dynamiken eller principen, bli att börja bevisas sig själv, att det är möjligt att kärlek och kontakt STANNAR i samband med att uttrycka, visa eller behålla sina gränser, behov, viljor, känslor eller interna sanning.

*

-Vilken del av din identitet behövde stängas av för att nå kärlek & kontakt?

Till exempel: Min gräns för att jag inte vill ha fysisk intimitet med vem som helst.

*

- Hur kan vi börja koppla och bevisa idéen av kontakt & kärlek till den här delen, gränsen, behovet, viljan eller känslan, istället för att kärlek och kontakt försvinner i samband med ens personliga sanning – Lite som att koppla ihop känslan av kontakt till den här delen av din individualitet?

Till exempel: Bjuda in en annan person att vara närvarande med mig och lyssna på mig berätta om mitt behov, och känna att dem stannar. Använda visualisering som en teknik för att återskapa behovet kontakt, samtidigt som vi behåller den här delen av ens individualitet, såsom: Jag visualiserar att fysisk kontakt stannar på ett sätt som känns som min vilja. Osv.

Innan vi avslutar den här artikeln, så vill jag ge en liten hemläxa, eller en liten utmaning, att under nästa vecka eller framåt, se om du kan observera ”The Shut Down” inom dig själv eller kanske inom någon som du observerar utanför dig själv. Det kommer vara så tydligt när vi börjar se det!

Lycka till!

- Elin Breitholtz

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration