Ett behov är en viss komponent eller omständighet som en levande varelse behöver för att uppleva sig själv i ett positivt tillstånd/överlevnad. Till exempel: En blomma behöver vatten och syre för att överleva/uppleva sig själv i ett tillstånd av hälsa. Eller: En människa behöver mat, vatten och syre för att överleva eller uppleva hälsa.

Som människor, så har vi inte bara fysiska behov såsom mat & vatten, vi har även emotionella behov, som uppgör det som vi behöver på ett emotionellt plan, för att överleva eller uppleva ett tillstånd av hälsa.

För att ta hand om sina emotionella behov, så behöver vi identifiera/känna vad det behovet är, och sedan hitta en väg att möta det behovet! Till exempel: "Jag tror att jag behöver fysisk beröring… Hur kan jag hjälpa mig själv att möta det behovet? Ett förslag är genom att uttrycka det behovet till någon och fråga om de också vill skapa fysisk beröring, eller gå på ett event som utforskar behovet fysisk beröring."

Vi människor är en social art, vilket betyder att många av våra emotionella behov inkluderar andra människor, såsom emotionell kontakt eller intimitet.

Läs den här listan av emotionella behov, och se vilken som ”sticker ut” för dig som mest, vilket behov är det som mest vill ses av dig inom dig?

Här är förslag på olika emotionella behov:

Acceptans
Aktivitet
Behövd
Beröring
Emotionell kontakt
Emottagen
Empati
Fysisk kontakt
Förståelse
Hjälp
Hörd
Integritet
Intimitet
Kontroll
Kärlek
Lyssna
Närvaro
Produktivitet
Respekt
Samarbete
Samhörighet
Sexualitet
Själv-uttryck
Självständighet
Stöd
Säkerhet
Tillit
Trygghet
Uppmärksamhet
Uppskattning
Validering
Viktig

 

Hur kan jag fortsätta utforska emotionella behov?

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration