Luis Guillermo Muñoz Orts (LGMO Coaching)

Life Coach | Business Coach | Samtalscoach | Karriärcoach | Six-phase meditation trainer

"Upptäck Potential. Nå Framgång. Förändra Liv."

Metoder

Min coachningsfilosofi är djupt rotad i en blandning av transformerande och dynamiska metoder, och bygger på rika lärdomar från inflytelserika tänkare samt ett spektrum av beprövade strategier. Denna ansats säkerställer en omfattande och personlig coachningsupplevelse, anpassad för att låsa upp din fulla potential. Här är en inblick i grunden för min metodik:

• Integration av Olika Filosofier: Från det medvetna självgranskande som inspirerats av Buddha till det strategiska målsättande som förespråkas av Tony Robbins, är min metod en unik sammanslagning av visdom från globala tankeledare.
• Helhetsmässig Utveckling: Vare sig det gäller att främja ledarskapsfärdigheter eller att nära personlig tillväxt, omfattar mina metoder en 360-graders syn på utveckling, vilket berör mentala, känslomässiga och professionella sfärer.
• Anpassad Coachningsresa: Varje individs väg är unik. Därför är min coachning högst skräddarsydd, i resonans med din personliga resa, utmaningar och strävanden.
• Stärkande Verktyg och Tekniker: Genom att använda en rad verktyg från reflekterande övningar till handlingsorienterad planering, ser jag till att varje session inte bara är insiktsfull utan också transformerande.
Denna metodik handlar inte bara om att uppnå mål; det är en resa mot självupptäckt, att låsa upp din potential och göra meningsfulla framsteg mot ett uppfyllande liv och karriär.

Om Luis Guillermo Muñoz Orts (LGMO Coaching)

Jag är en passionerad och engagerad coach med över 1500 timmar av individuell coachning och 75 timmar av gruppdynamik. Min resa som coach har varit både inspirerande och transformerande, inte bara för mig själv utan för alla de jag har haft privilegiet att vägleda.

Mina Kärnvärden som Coach:

• Empati och Engagemang: Jag tror på att skapa en trygg och öppen miljö där du känner dig hörd och förstådd.
• Ledarskap och Aktiv Lyssnare: Genom att vara både en ledare och en lyssnare, guidar jag dig genom din utvecklingsprocess, samtidigt som jag är helt uppmärksam på dina behov och mål.
• Transformation och Entusiasm: Min passion är att se dig blomstra och nå din fulla potential. Jag är här för att stödja dig genom varje steg på din resa mot framgång.

• Innovativ och Intuitiv: Jag använder en unik kombination av beprövade metoder och intuitiv förståelse för att anpassa min coachning till dina specifika behov.

Coachar på Svenska, Spanska och Engelska


Kontakt

Livscoach

Business coach

Samtalscoach

Karriärcoach

Six-phase meditation tränare

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration