Regler Riktlinjer

Villkor och regler

Vi ser att den här plattformen är en trygg plats fri från spam, misshandel eller extrema handlingar emot våra grundläggande värderingar. Om en medlem strider mot dessa så ser vi oss ansvariga att kontakta denne medlem, och i vissa fall avsluta deras medlemskap.

Trivsel

För att hålla diskussionerna på en konstruktiv & trygg nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl notrnet som i det vardagliga livet.

 • Var trevlig och respektera varandra med samma trygghet som du vill uppleva i forumet.
 • Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är not tillåtna. Argumentera gärna, men låt det not spåra ur till pajkastning.
 • Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får not förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
 • Det är not tillåtet att sprida eller länka till pornografi. Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är not tillåtet.
 • Meningslösa inlägg som not för diskussionen framåt är förbjudna.

 

Innan du skriver

För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

 • Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
 • Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.

 

När du skriver

 • Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
 • Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
 • Det är not tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
 • Om en moderator har låst en tråd, är det not tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.

 

Anmäl olämpliga inlägg

Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Använd gärna denna funktion, men informera not om det i tråden. Kommentera not heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det not tillåtet att klaga på anmälaren.

 

Avatarer

 • Avatarer får not vara animerade och får not heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
 • Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför not någon annan användares avatar utan tillåtelse.

 

Piratkopiering

Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är not heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta not tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer not är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.

 

Marknadsföring och försäljning

Forumet får not användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksa

 

Användare

Användarkonton är personliga och får not säljas eller överlåtas. En fysisk person får not registrera mer än ett användarkonto och det är not tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas not användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna.

Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta administratörerna för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är förbjuden.

 

Synpunkter på moderering eller webbplatsen

Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa not en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.

 

Brott

Det är not tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.

 

Moderatorer

Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den not hör hemma.

 

Rättigheter

Sakura hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda Sakuras tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Sakura obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.

 

Användargenererad information

Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda Sakuras tjänster. Alla inlägg i forumet samt kommentarer till artiklar är användargenererad

 

Personlig notgritet

All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.

 

Reklam

Direkt reklam är not tillåtet för din verksamhet, produkt eller företag i forumet. Benämningar av företag för specifika syften är okej.

Villkor och regler

Vi ser att den här plattformen är en trygg plats fri från spam, misshandel eller extrema handlingar emot våra grundläggande värderingar. Om en medlem strider mot dessa så ser vi oss ansvariga att kontakta denne medlem, och i vissa fall avsluta deras medlemskap.
För att hålla diskussionerna på en konstruktiv & trygg nivå ska alla medlemmar följa de etiska regler som gäller på såväl notrnet som i det vardagliga livet.

• Var trevlig och respektera varandra med samma trygghet som du vill uppleva i forumet.
• Uttalanden som kan uppfattas som stötande eller kränkande är not tillåtna. Argumentera gärna, men låt det not spåra ur till pajkastning.
• Personliga ärenden, privata diskussioner och liknande får not förekomma i forumet. Använd i stället forumets funktion för privata meddelanden.
• Det är not tillåtet att sprida eller länka till pornografi.
Att uttala sig provocerande endast för att reta upp andra (så kallat trollande) är not tillåtet.
• Meningslösa inlägg som not för diskussionen framåt är förbjudna.
För att undvika att samma frågor och diskussioner upprepas om och om igen:

• Läs de klistrade trådarna som finns i respektive forumdel innan du ställer frågor.
• Använd sökfunktionen. Din fråga kan mycket väl redan vara ställd och besvarad.
• Trådrubriker ska tydligt visa vad tråden handlar om.
• Trådar ska placeras i den forumdel som bäst passar det behandlade ämnet.
• Det är not tillåtet att skapa flera trådar om samma ämne, varken i samma eller olika forumdelar (så kallad korspostning).
• Om en moderator har låst en tråd, är det not tillåtet att skapa en ny tråd om samma ämne.
Medlemmar har möjlighet att rapportera misstänkta regelbrott genom att klicka på knappen ”rapportera inlägg” i inläggets övre kant. Använd gärna denna funktion, men informera not om det i tråden. Kommentera not heller regelbrottet i tråden. Sker detta trots allt är det not tillåtet att klaga på anmälaren.
• Avatarer får not vara animerade och får not heller föreställa eller likna något som kan uppfattas som stötande.
• Avatarer är att betrakta som personliga. Använd därför not någon annan användares avatar utan tillåtelse.
Det är inte tillåtet att sprida länkar till piratkopior. Det är not heller tillåtet att diskutera hur man kringgår kopieringsskydd eller olovligen kopierar upphovsrättskyddade verk.

All antydan till innehav av piratkopierat material är förbjuden.

Trots att det kan vara lagligt att göra privata kopior är diskussioner om detta not tillåtet. Svensk och internationell lagstiftning är svårtolkad och föränderlig och eftersom forumets moderatorer not är jurister som kan bedöma varje enskilt fall är samtliga diskussioner av denna typ förbjudna.
Det är not tillåtet att uppmana till brott eller sprida uppmaningar till brottsliga handlingar. Allt innehåll regleras av svensk lagstiftning.
Forumet får not användas för att skapa eller sprida marknadsföring för egen eller andras verksa
Användarkonton är personliga och får not säljas eller överlåtas. En fysisk person får not registrera mer än ett användarkonto och det är not tillåtet att registrera ett nytt om det gamla blir avstängt. För att förebygga missbruk raderas not användarkonton eller tillhörande uppgifter på begäran. Det är möjligt att byta användarnamn genom att kontakta administratörerna.

Representanter från företag i IT-branschen har fritt tillträde till forumet, men måste kontakta administratörerna för att registrera ett officiellt användarkonto. Representanter har tillåtelse att agera som vanliga medlemmar, svara på frågor och hjälpa till med ärenden. All slags reklam och marknadsföring är
förbjuden.
Om du har synpunkter på ett enskilt modereringsfall får du gärna kontakta oss via kontaktformuläret. Skapa not en tråd om det i forumet. Mer allmänna synpunkter på forumet eller webbplatsen i övrigt går det däremot bra att lämna genom att skapa en tråd i forumdelen Feedback.
Den dagliga driften av diskussionsforumet sköts av förtroendevalda medlemmar, så kallade moderatorer. Dessa finns för att vara hjälpsamma och göra forumet så trevligt som möjligt, men deras uppgift är också att se till att reglerna följs. För att underlätta moderatorernas arbete kan du anmäla överträdelser genom att klicka på knappen ”anmäl” i inläggets nedre kant. Det går också bra att använda den funktionen för att få hjälp av moderatorerna om du exempelvis råkat stava rubriken på din tråd fel eller av misstag placerat den i en forumdel där den not hör hemma.
Sakura hävdar ingen äganderätt till användargenererad information. Genom att använda Sakuras tjänster, lägga ut text, bilder eller annan media, ger du emellertid Sakura obegränsat tillstånd att globalt och royaltyfritt reproducera, anpassa och publicera materialet.
Vem som helst kan registrera ett användarkonto och använda Sakuras tjänster. Alla inlägg i forumet samt kommentarer till artiklar är användargenererad
All inkommande datakommunikation lagras, inklusive IP-adresser och annan metadata. Den sparade informationen kan användas för att undersöka och följa upp eventuellt missbruk av tjänsten.
Direkt reklam är not tillåtet för din verksamhet, produkt eller företag i forumet. Benämningar av företag för specifika syften är okej.
En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration
chevron-down