TILLBAKA

Mer om Utbrändhet

Utbrändhet är ett tillstånd av emotionell, fysisk och mental utmattning, ofta kopplat till kronisk arbetsrelaterad stress. Terapeutiska insatser för utbrändhet kan inkludera stressreducerande tekniker, gränssättning och utforskning av faktorer som bidrar till arbetsrelaterad stress.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration