TILLBAKA

Mer om Reiki

Reiki är en andlig healingpraktik med ursprung i Japan, där energi överförs genom praktikantens händer för att främja fysiskt, emotionellt och andligt välbefinnande. Reiki används ofta som ett komplement till traditionell terapi för att främja avslappning, stressreduktion och övergripande välbefinnande.

Via online-sessioner utförs distansreiki, alltså reiki på distans.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration