TILLBAKA

Mer om PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå efter exponering för traumatiska händelser. Terapeutiska ingripanden för PTSD inkluderar ofta psykoedukation, kognitiv omstrukturering, exponeringsterapi och andra inriktningar som fokuserar på trauma för att lindra symtom.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration