TILLBAKA

Mer om PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) kan uppstå efter exponering för traumatiska händelser. Terapeutiska ingripanden för PTSD inkluderar ofta psykoedukation, kognitiv omstrukturering, exponeringsterapi och andra inriktningar som fokuserar på trauma för att lindra symtom.

BETA - Lämna din feedback här:

Sakura Tree AB   
Org.nr: 559390-5796

Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram