TILLBAKA

Mer om Mindfulness

Mindfulness innebär att odla medveten närvaro utan att döma. Inom terapeutiska sammanhang används mindfulness för att minska stress, förbättra fokus och främja övergripande välbefinnande genom att uppmuntra individer att vara fullt närvarande i sina upplevelser.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration