TILLBAKA

Mer om KBT - Kognitiv Betéendeterapi

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en målinriktad terapimetod som identifierar och utmanar negativa tankemönster och beteenden. Målet är att omstrukturera kognitiva snedvridningar och utveckla hälsosammare coping-strategier.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration