TILLBAKA

Mer om EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) är en psykoterapeutisk metod speciellt utformad för att lindra ångest kopplad till traumatiska minnen. EMDR innebär styrd ögonrörelse under återupplevelse av traumatiska minnen för att underlätta bearbetning och minska emotionellt lidande.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration