TILLBAKA

Mer om CFT - Compassion Focused Therapy

Compassion Focused Therapy (CFT) är en evidensbaserad terapimetod som syftar till att odla självmedkänsla och lindra emotionellt lidande. Metoden betonar utvecklingen av en medkännande inställning gentemot sig själv för att motverka självkritik, skam och andra negativa känslor, vilket främjar psykiskt välbefinnande.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration