TILLBAKA

Mer om Anknytningsmönster

Anknytningsmönster avser de emotionella band som individer skapar med sina vårdgivare under barndomen, vilket påverkar deras relationer och interaktioner genom livet. Att terapeutiskt utforska anknytningsmönster hjälper individer att förstå hur tidiga erfarenheter påverkar deras nuvarande relationer och främjar hälsosamma anknytningssystem.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration