TILLBAKA

Mer om Ångest

Ångest är en vanlig emotionell reaktion på stress, kännetecknad av känslor av rädsla, oro eller olust. Terapeutiska ingrepp för ångest kan inkludera kognitiv omstrukturering, exponeringsterapi och avslappningstekniker. Att förstå rotorsakerna och utveckla coping-strategier är centrala komponenter i behandling för ångest.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration