TILLBAKA

Mer om ACT - Acceptance & Commitment Therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en psykoterapeutisk metod som betonar acceptans av tankar och känslor istället för att undertrycka dem. ACT integrerar mindfulness och värdebaserade handlingar för att främja psykologisk flexibilitet. Målet är att hjälpa individer att leva meningsfulla och uppfyllande liv genom att omfamna sina inre upplevelser och åtaganden till värden.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration