LandingPage Forums KARRIÄR, JOBB, SYFTE KARRIÄR & JOBB JOBBSÖKNING Att det ska vara så förbenat svårt! Svar till: Att det ska vara så förbenat svårt!

Ditt nuvarande emotionella tillstånd är frustration, och jag får en känsla av att det också är en upplevelse av maktlöshet också. Att det har varit så här ett tag. Om du tittar inom dig och leker med tanken att det du upplever, som verkar hända utanför dig, har en motsvarighet inuti dig. Att någonstans inuti dig så finns det en länk till denna upplevelsen, det är därför den finns kvar. Vad skulle du säga är kopplingen? Vad är det inom dig som motsvarar det du upplever i din situation?

Och vad är ett perspektiv som skulle kunna skapa en känsla av lättnad inuti dig? Om du bara släppte in lite lättnad, hur ser du på det då?

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration