Tobias Andersson

Leg. Psykoterapeut

"Att Vara Sårbar Är Styrka, Inte En Svaghet. Acceptans och Självinsikt Kan Vara Vägen Till Personlig Förändring"

Metoder

KBT

EMDR

ACT

CFT

PE- CBT

TF - KBT

DBT

KBT bygger i grunden på Inlärningsteori, kognitiv teori samt affektteori. Detta är hörnstenarna i KBT. Utöver detta har jag flertal metoder inom KBT. CFT,ACT och DBT är metoder inom KBT som är tillämpliga baserat på vilka interventioner man vill använda för att behandla psykiatriska diagnoser. EMDR, TF-KBT och PE- CBT är traumammetoder med evidens för att behandla PTSD och traumatillstånd.

Om Tobias Andersson

Hej,

Jag är Tobias Andersson, legitimerad Psykoterapeut specialist i Kognitiv beteendeterapi. Med över 15 års erfarenhet har jag samlat på mig god kunskap om hur man bedömer och behandlar psykisk ohälsa med KBT.

Under mina år som privatpraktiserande leg. Psykoterapeut har jag arbetat med en bred målgrupp inklusive barn, vuxna och par. Jag har framgångsrikt behandlat ångestsyndrom, trauma/PTSD, depressioner, sorg, beteendeproblematik samt relationsproblematik som otrohet, svartsjuka och andra svårigheter.

Min bakgrund är inom privat sektor såväl inom kommun och landsting. Idag arbetar jag inom Barn och Ungdomspsykiatrin, Sankt Lukas psykoterapi för vuxna, samt har egen firma inom psykoterapi.

Ni är välkomna att höra av er!Kontakt

tobiasandersson@kbthassleholm.se

Individualterapi med barn eller vuxna KBT

Parterapi

Traumabehandling

Familjebehandling

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration