Mervi Zoubir

KBT Samtalsterapeut | Mindfulness Instruktör

"Det finns alltid en väg tillbaka."

Metoder

Jag tillämpar Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och Mindfulness. Använder även Acceptance and Commitment Therapy (ACT) och Compassion Focused Therapy (CFT)

Utifrån dig och din unika livssituation kartlägger vi problemområden och skapar förståelse för de strategier du har haft för att hantera livet, hur dessa påverkat dig och jobbar sedan tillsammans för att nå positiv förändring framåt.

Jag kan hjälp dig med:

  • Depression
  • Ångest
  • Stressrelaterade problem / utmattning
  • Sömnproblem
  • Olika fobier
  • Självförtroendeproblematik
  • Tvångstankar- och tvångsbeteende
  • Livsstilsproblem som motion, vikt m.m

Om Mervi Zoubir

Mitt namn är Mervi och jag är utbildad KBT Samtalsterapeut och Mindfulness instruktör. Har arbetat många år och tror mig besitta en gedigen och lång erfarenhet.

Mina tidigare erfarenheter som pedagog och företagsledare gör att jag tillsammans med dig kan hitta en bra behandling.Kontakt

mzsinneoinsiktkbt@gmail.com

Samtalsterapi KBT inriktning

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

CFT (Compassion Focused Therapy)

Mindfulness

Flerspråkig: svenska finska & spanska

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration