TILLBAKA

Mer om Depression

Depression är en stämningsstörning kännetecknad av ihållande känslor av sorg, hopplöshet och brist på intresse för aktiviteter. Terapeutiska insatser för depression kan innefatta kognitiv omstrukturering, beteendeaktivering och utforskning av underliggande faktorer som bidrar till depressiva symtom.

En plattform för att hjälpa dig prioritera det viktigaste i ditt liv, din emotionella och fysiska hälsa, för ditt välmående.
Powered By MemberPress WooCommerce Plus Integration